Czy obawiać się Urzędu Skarbowego lub Izby Celnej?

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.