Przeglądając ofertę bukmachera możesz zobaczyć “dziwne” kursy typu 2/7, 11/8 czy +250. Dowiedz się dlaczego tak jest i co wtedy zrobić.

Kolumny kursów dziesiętnych z dokładnością do części setnych

Oferta kursów dziesiętnych, fot. Shutterstock

1. Najważniejsze informacje o formacie kursów

Po kilkunastu latach obstawiania zakładów stwierdzam, że znajomość różnych rodzajów kursów ogranicza się jedynie do kilku kwestii:

 1. W Polsce i na stronach bukmacherów europejskich najczęściej spotkasz się z dziesiętnym formatem kursu, np.: @1.20, @3.0
 2. Na stronach bukmacherskich, zwłaszcza z typami, kursy dziesiętne często zapisuje się ze znaczkiem @ przed, aby wyróżnić, że chodzi o kurs, a nie stawkę czy ilość jednostek.
 3. Kurs dziesiętny zapisywany jest z kropką (1.20) lub z przecinkiem (1,20).
 4. Trzeba wiedzieć, że istnieją różne formaty kursów i jak mniej więcej wyglądają.
 5. Trzeba wiedzieć, że na stronie bukmachera najczęściej jest możliwość zmiany formatu wyświetlanych kursów (szukaj na stronie głównej na górze, na dole, w bocznych menu lub w ustawieniach konta).

Zwykle nie ma zatem potrzeby, aby znać na pamięć wzory, by przeliczać na stronach bukmacherów kursy. W razie potrzeby można tu wrócić i skorzystać z gotowego konwertera kursów:

2. Konwertery kursów

Konwertery kursów możesz znaleźć na stronach:

Polecany bukmacher:

Fortuna Zakład bez Ryzyka do 600 zł Możesz zagrać Piękna Złota pani na żółtym tle wyciąga do ciebie dłoń z uśmiechem trzymając się pod bok

3. Różne formaty kursów

W Europie najczęściej spotkasz się z dziesiętną (decimal) postacią kursów. Na Wyspach Brytyjskich preferowana jest postać ułamkowa (fractional). U bukmacherów amerykańskich domyślnym formatem jest postać US. U bukmacherów azjatyckich możesz spotkać 3 inne postacie:

Formaty kursów na świecie
dziesiętny brytyjski amerykański hong kong indonezyjski malezyjski
EU UK US HK IN MA
1: Niemcy 1.50 1/2 -200 0.5 -2.0 0.5
X: Remis 3.50 5/2 +250 2.5 2.5 -0.4
2: Polska 6.0 5/1 +500 5.0 5.0 -0.2
 • kurs w formacie dziesiętnym (ang. decimal odds), np. 1.40, 3.0 (bukmacherzy europejscy z wyjątkiem UK)
 • kurs w formacie brytyjskim (ang. fractional odds), np. 2/5 , 2/1 (bukmacherzy z Wysp Brytyjskich)
 • kurs w formacie amerykańskim (ang. moneyline, US odds), np. -250 , +200 (bukmacherzy amerykańscy)
 • kurs w formacie malezyjskim , np. 0.40 , -0.5 (bukmacherzy azjatyccy)
 • kurs w formacie Hong Kong , np. 0.40 , 2.0 (bukmacherzy azjatyccy)
 • kurs w formacie indonezyjskim , np. -2.50 , 2.0 (bukmacherzy azjatyccy)

Zwróć uwagę, że kurs brytyjski dla kursów <2,0 ma tę samą wartość co kurs dziesiętny. Kurs brytyjski >2.0 ma o 1 mniejszą wartość niż kurs dziesiętny, gdyż pokazuje on zysk, a nie wartość wygranej.

Rynek docelowy bukmachera determinuje preferowany format kursów.
Jeśli mieszkasz w Polsce wystarczy, że poznasz dziesiętny format kursów.

4. Kurs dziesiętny (decimal odds)

Def. Kurs dziesiętny mówi o tym ile razy więcej jednostek wypłaci bukmacher, jeśli dany kurs będzie wygrany.

Dla zakładu prostego: wygrana = kurs * stawka.

Kurs dziesiętny jest znany jako kurs europejski (oznaczany EU), ponieważ jest to najbardziej popularnym formatem kursów w Europie (poza Wielką Brytanią, gdzie używa się formatu UK).

Zaletą tego formatu jest duża łatwość policzenia potencjalnej wygranej. Kursy dziesiętne podaje się zwykle z dokładnością do 2 miejsce po przecinku.
Na stronach brytyjskich mogą się pojawić zaokrąglenia do 3 miejsc po przecinku, które wynikają z domyślnego formatu kursów UK, a nie EU.

PRZYKŁAD:

Przykład 1: zwycięstwo Niemiec, kurs dziesiętny 1.50

wypłata = stawka × kurs
wypłata = 200€ × 1,50 = 300€

zysk = wypłata – stawka
zysk = 300€ – 200€ = 100€

PRZYKŁAD:

Przykład 2: zwycięstwo Polski, kurs dziesiętny 6.0

wypłata = stawka × kurs
wypłata = 200€ × 6,0 = 1200€

zysk = wypłata – stawka
zysk = 1200€ – 200€ = 1000€

Jeśli obstawisz więcej meczy na kuponie (zakład akumulowany), to aby policzyć wygraną oblicza się tzw. AKO kuponu, czyli iloczyn kursów wszystkich spotkań. Jeśli jeden z meczy został anulowany, to jego kurs jest równy @1.0.

5. Zmiana formatu kursów

Jeśli wejdziesz na jakąś stronę bukmachera i zobaczysz, że oferta bukmachera jest w nieczytelnym formacie kursów spróbuj to naprawić:

 1. Poszukaj na górze strony czegoś w stylu “Ustawienia” (koło zębate).
 2. Sprawdź prawy i lewy margines na stronie bukmachera.
 3. Sprawdź stopkę strony bukmachera (mało prawdopodobne, ale możliwe).
 4. Wejdź na jakiś konkretny rynek z ofertą meczu i sprawdź czy tam nie ma opcji zmiany formatu kursów.
 5. Większość bukmacherów na stronie formularza Rejestracji gracza ma opcję wyboru domyślnego formatu kursów, w jakim mają być kursy prezentowane.
 6. Format kursów jest zapamiętywany w ciasteczkach. Wyczyszczenie ich może spowodować konieczność ponownego ustawienia formatu kursów.
 7. Jeśli wszystkie ww. metody zawiodły, pomoże ci obsługa klienta bukmachera.
Zmianę formatu kursów można znaleźć na górze lub na dole strony głównej lub na prawym lub lewym marginesie

Miejsca zmiany formatu kursu na stronie bukmachera, Źródło: SureBety.pl

W praktyce wystarczy, że będziesz wiedział jak działa kurs dziesiętny. Gdy zauważysz, że kursy z oferty zakładów wyglądają dziwnie, wystarczy zmienić domyślny format kursów.

6. Pozostałe formaty kursów

6.1. Kurs brytyjski (fractional odds)

Kurs brytyjski mówi o tym ile razy więcej wyniesie twój ZYSK w stosunku do postawionej kwoty.

Kurs brytyjski jest zwany także rzadko zwany kursem ułamkowym z uwagi na swoją charakterystyczną postać. Kursy dziesiętne <2.0 mają postać ułamkową w formacie UK, bo zysk jest mniejszy od stawki.

Dla postaci brytyjskiej, w celu obliczenia możliwego zysku, mnożymy stawkę przez podany kurs. Aby obliczyć wypłatę należy dodać jeszcze wartość stawki.

PRZYKŁAD:

Przykład 1: zwycięstwo Niemiec, kurs brytyjski 1/2

wypłata = stawka × (kurs brytyjski+1)
wypłata = 200€ × (1/2+1) = 300€

zysk = stawka × kurs brytyjski
zysk = 200€ × 1/2 = 100€

UWAGA:
Kursy brytyjskie są czasem w postaci ułamka dziesiętnego nieskończonego (np 1/3=0,33…). Niektórzy bukmacherzy rozliczają kupony na podstawie kursów dziesiętnych. Wtedy 100GBP postawione po kursie 1/3 może być rozliczone jako postawione po kursie 1.33. Wtedy wygrana wyniesie 133 GBP, a nie 133,33 GBP.

6.2. Kurs amerykański (American odds)

Kursy amerykańskie dzielimy na dodatnie i ujemne.

Dodatnie kursy amerykańskie (zysk większy od stawki, czyli kurs dziesiętny ≥2.0) pokazują wartość zysku, jeśli postawimy 100 jednostek.

Ujemne kursy amerykańskie (zysk mniejszy od stawki, czyli kurs dziesiętny <2.0) pokazują ile musimy postawić aby wygrać 100 jednostek.

PRZYKŁAD:

Przykład 1: zwycięstwo Niemiec, kurs amerykański -200

wypłata = stawka × (1 + 100/|kurs amerykański|)
wypłata = 200€ × (1 + 100/|-200|) = 300€

zysk = stawka × 100/|kurs amerykański|
zysk = 200€ × 100/|-200| = 100€

PRZYKŁAD:

Przykład 2: zwycięstwo Polski, kurs amerykański +500

wypłata = stawka × (1 + kurs amerykański/100)
wypłata = 200€ × (1 + 500/100) = 1200€

zysk = stawka × kurs amerykański/100
zysk = 200€ × 500/100 = 1000€

Jeśli potencjalny zysk jest równy stawce, to mówimy o kursie równym (amer. EVEN) lub po prostu +100.

6.3. Kurs malezyjski (Malay odds)

Kurs malezyjski, podobnie jak kurs amerykański, mówi o stosunku wielkości stawki do potencjalnego zysku, jednak konwencja dodatni/ujemny jest tu odwrócona.

Dodatni kurs malezyjski (zysk mniejszy od stawki) pokazuje zysk w przeliczeniu na 1 jednostkę (kurs dziesiętny minus 1).

Ujemny kurs malezyjski (zysk większy od stawki) pokazuje ile trzeba postawić, aby wygrać 1 jednostkę.

PRZYKŁAD:

Przykład 1: zwycięstwo Niemiec, kurs malezyjski +0.5

wypłata = stawka × (1 + kurs malezyjski)
wypłata = 200€ × (1 + 0.5) = 300€

zysk = stawka × kurs malezyjski
zysk = 200€ × 0.5 = 100€

PRZYKŁAD:

Przykład 2: zwycięstwo Polski, kurs malezyjski -0.20

wypłata = stawka × (1 – 1/(kurs malezyjski))
wypłata = 200€ × (1 – 1/(-0.2)) = 1200€

zysk = stawka × 1/kurs malezyjski
zysk = 200€ × 1/(-0,2) = 1000€

Jeśli potencjalny zysk jest równy stawce, to kurs malezyjski wynosi 0.

6.4. Kurs Hong Kong (Hong Kong odds)

Kurs Hong Kong jest tożsamy z kursem brytyjskim, z tą różnicą, że jest wyrażany zawsze liczbami dziesiętnymi.

Jego znajomość prawdopodobnie nigdy Ci się nie przyda.

6.5. Kurs indonezyjski (Indonesian odds)

Kurs indonezyjski jest równoważny kursowi amerykańskiemu podzielonemu przez 100, czyli jest to kurs amerykański w przeliczeniu na 1 jednostkę, a nie na 100.

Jego znajomość prawdopodobnie nigdy Ci się nie przyda.

7. Wzory na konwersje kursów

Jak widać różne formaty kursów mają swoje wady i zalety.

Postać kursu dziesiętnego pozwala łatwo obliczyć możliwą wygraną.
Postać kursu brytyjskiego pozwala obliczyć możliwy zysk, ale jest mało praktyczna z uwagi na konieczność wykonywania operacji na ułamkach (czasem nieskończonych).

Gotowe zależności:

EU = UK+1

EU = 1-100/US gdy US<0; 2 gdy US=EVEN; 1+US/100 gdy US>0

EU = 1-1/MA gdy MA<0; 1+MA gdy MA≥0

EU = HK+1

EU = 1-1/IN gdy IN<0; 1+IN gdy IN≥0

8. Podsumowanie

Najłatwiejszym i najwygodniejszym jest format kursów dziesiętnych. W dobie komputerów liczby powinny być zawsze przedstawiane za pomocą ułamków dziesiętnych skończonych, by uniknąć problemu zaokrągleń.

W Europie stosuje się tylko format kursów dziesiętnych. Na stronach brytyjskich możesz spotkać się z formatem ułamkowym, dlatego warto przeliczyć kilka kursów dziesiętnych na ułamkowe by wyobrazić sobie zależności między nimi.

Zawodowi gracze z Europy powinni znać doskonale kursy dziesiętne oraz umieć odczytywać i przeliczać kursy ułamkowe.

Zobacz też:
Rodzaje zakładów
Czy warto śledzić spadki kursów?

Polecany bukmacher:

Fortuna Zakład bez Ryzyka do 600 zł Możesz zagrać Piękna Złota pani na żółtym tle wyciąga do ciebie dłoń z uśmiechem trzymając się pod bok

Czy ten artykuł był pomocny?

Przepraszamy.

Jak możemy poprawić artykuł?

Dziękujemy za przesłanie opinii.