Zakłady systemowe (maxikombi) są ciekawym rozwiązaniem dla osób, które mają dostęp do dobrych typów, ale nie lubią ryzyka. Stawiając kupon systemowy z kilkoma typami, możesz wygrać pomimo tego, że nie wszystkie typy były trafione.

Trzy zbiory z zaznaczoną częścią wspólną napisane kredą na czarnej tablicy

System blokowy jest świetną alternatywą dla kuponów AKO.

1. Co to jest zakład systemowy?

Zakład systemowy (rozpissystem blokowy) jest to rodzaj kuponu, w którym obstawia się kombinacje różnych typów (bloki).

Zobaczmy to na przykładach.

2. System blokowy 2 z 3

Jeśli pierwszy typ oznaczymy A, drugi B, a trzeci C, to stawianie zakładu akumulowanego oznaczylibyśmy ABC.

System blokowy 2 z 3 oznacza postawienie 3 bloków zakładów akumulowanych z równymi stawkami: AB, BC i AC. Jeśli typ B “nie wejdzie”, to blok AB i BC są przegrane.

Wyobraź sobie taką sytuację. Wybrałeś 3 typy. Czujesz, że są dobre, ale obawiasz się, że jak puścisz zakład akumulowany i któryś typ nie wejdzie, to przegrasz cały kupon. Czujesz natomiast, że jeśli będziesz miał pecha, to któryś z tych 3 typów może nie wejść i chciałbyś się przed tym zabezpieczyć. W takiej sytuacji powinieneś postawić system blokowy 2 z 3 zamiast zakładu akumulowanego z 3 zdarzeń.

W naszym przypadku stawiasz 10 PLN na każdy z 3 bloków, czyli w sumie 30 PLN na kupon. Spójrz na rysunek poniżej.

rozpis.png

fot.1. Okno zakładów systemowych dla 3 zdarzeń

Przyjrzyj się poniższemu zestawieniu kursów.

rozpis2z3.png

fot.2. Iloczyny kursów dla typów A, B i C

W przypadku zakładu blokowego (10 PLN na każdy z 3 bloków):

  1. Jeśli trafisz typy A, B i C, to z bloku AB wygrasz 43,5 PLN, z bloku BC wygrasz 39,80 PLN a z bloku AC wygrasz 50,5 PLN. W sumie 133,79 PLN (jak na pierwszym screenie).
  2. Jeśli nie trafisz tylko B, to wygrany będzie blok AC (2,35*2,15*10 PLN = 50,50 PLN), a bloki AB i BC będą przegrane. Analogicznie z nietrafieniem innego typu.
  3. Jeśli nie trafisz 2 albo 3 typów, twój cały kupon jest przegrany, bo nie masz zwycięskich bloków.

Gdybyś puścił zakład akumulowany ABC za 30 PLN, to potencjalna wygrana wyniosłaby 9,35*30 PLN = 280,5 PLN. Wystarczy przynajmniej 1 nietrafiony typ i cały kupon jest przegrany.

System blokowy służy do dywersyfikacji ryzyka (zmniejszenie ryzyka), dzięki postawieniu kilku kuponów, kosztem mniejszego zysku w przypadku pełnego sukcesu.
UWAGA:
Do rozpisu 2 z 3 warto dobierać zdarzenia po minimalnym kursie @1.74. Trafienie wtedy 2 z 3 typów daje nam przynajmniej zwrot stawki. 3 trafienia dają przynajmniej potrojenie stawki.

reklama
Murawa boiska z napisem Zakład bez ryzyka do 600 zł i czarno-żółte motywy graficzne bukmachera Fortuna

3. Systemy skrócone

3.1. Co to jest system skrócony?

Kiedy chciałbyś postawić wiele typów na jednym kuponie i zabezpieczyć się systemem blokowym na wypadek 1 czy 2 porażek, może się okazać, że liczba wszystkich kombinacji będzie bardzo duża. Wtedy z pomocą przychodzą systemy skrócone.

System skrócony jest uboższą wersją systemu pełnego. Ze zbiorów wszystkich kombinacji wyrzuca się niektóre bloki tak, by tak stworzony kupon nadal dobrze dywersyfikował ryzyko.

3.2. Przykład systemu skróconego

Najprostszy system skrócony można utworzyć dla 4 typów. Bukmacher oferuje system blokowy pełny 2 z 4 (6 zakładów):

rozpis2z4.png

fot.3. Okno zakładów systemowych dla 4 zdarzeń

W standardowym systemie blokowym 2 z 4 musielibyśmy wysłać 6 kuponów. Ograniczając się do 4 kuponów tworzymy system skrócony, który może mieć 2 postacie: albo wyrzucasz z systemu pełnego bloki AD i BC albo wyrzucasz AC i BD.

system-skrocony.jpg

fot.4. Idea tworzenia systemów skróconych

Dla systemu pełnego jak i systemu skróconego potrzeba przynajmniej dwóch typów trafionych. Wtedy w powyższych systemach wygramy przynajmniej 1 blok. Przy 3 trafionych typach w systemie pełnym wygrywamy 3 bloki, a w skróconym 2 bloki.

Przy 0 albo 1 trafionym typie przegrywamy całość stawki, a przy 4 trafionych typach wygrywamy wszystkie bloki.

W tak “okrojonym” systemie każdy z typów systemu skróconego występuje tą samą ilość razy. Niestety trzeba je puścić “ręcznie” (postawić 4 bloki typów w tym przypadku), bo oprogramowanie bukmachera zwykle nie oferuje systemów skróconych.

3.3. Rodzaje systemów skróconych

Systemy skrócone możemy podzielić na 4 rodzaje:

  • Systemy gwarantowane – systemy, które dają pewną gwarancję wygranej, np. w przypadku trafienia powyżej 2 typów mamy przynajmniej 1 blok trafiony
  • Systemy niegwarantowane – bez gwarancji wygranej
  • Systemy niepreferowane – czyli systemy, w których każdy typ umieszczony jest w takiej samej ilości bloków co pozostałe
  • Systemy preferowane – z preferencją pewnych typów.

3.4. Zastosowanie systemów skróconych

System skrócony pozwala typować większy zbiór typów przy mniejszej ilości potrzebnego kapitału niż w systemie pełnym. Warto go jednak stosować tylko dla małej ilości bloków, bo każdy trzeba postawić ręcznie i nie trudno o pomyłkę, nie mówiąc o zmarnowanym czasie.

Gdy myślisz, że wygrasz przynajmniej 6 typów spośród wybranych 10 po kursach około @2.0, to pełny system blokowy będzie zawierał 252 bloki. Nie ma sensu go skracać. Lepiej odpowiednio zmniejszyć stawkę.

4. Podsumowanie

Systemy blokowe najlepiej stosować wtedy, gdy u jednego bukmachera znaleźliśmy kilka valuebetów, a nie chcemy stawiać zakładu akumulowanego, z uwagi na zbyt duże ryzyko przegrania zakładu.

Systemy blokowe są pośrednią formą między stawianiem zakładów pojedynczych a stawianiem akumulatorów. Single przynoszą mały zysk, ale są stabilne. Akumulatory duży zysk, ale narażają na długie serie porażek. Systemy blokowe mogą być dobrym konsensusem pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami, zawsze pod warunkiem, że bloki składają się z wartościowych zakładów.

reklama
Murawa boiska z napisem Zakład bez ryzyka do 600 zł i czarno-żółte motywy graficzne bukmachera Fortuna