§1. Zasady ogólne

1. Korzystanie z Serwisu SureBety.pl jest darmowe, a wiele funkcjonalności wymaga zalogowania się.

2. Użytkownicy powinni przestrzegać obowiązującego ustawodawstwa kraju, w którym zamieszkują i/lub przebywają. Zastosowanie mają Kodeksy cywilny i Kodeks karny. Serwis SureBety.pl jest przeciwnikiem obowiązującej w latach 2009-2016 Ustawy hazardowej w Polsce oraz zwolennikiem odpowiedzialnej gry.

3. Nie zastosowanie się Użytkownika do niniejszych Zasad Użytkowania lub zasadne podejrzenie, że Użytkownik bezpośrednio lub pośrednio, nie stosuje się wymienionych Zasad może skutkować zamknięciem konta albo czasowym zablokowaniem dostępu Użytkownikowi do serwisu.

4. Użytkownik może sam usunąć swoje konto. Aby zabezpieczyć przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem konta, usunięte konto otrzymuje status zablokowanego na okres 30 dni. W tym czasie istnieje jeszcze możliwość jego przywrócenia. Po upływie tego okresu, konto zostaje bezpowrotnie usunięte. Komentarze i posty usuwamy ręcznie na życzenie.

5. Serwis SureBety.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Zasad Użytkowania. O istotniejszych zmianach zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni e-mailowo.

§2. Zasady użytkowania serwisu

2.1. Zasady ogólne

1. Należy korzystać z SureBety.pl zgodnie z przyjętymi w Polsce zwyczajami i zgodnie z międzynarodowym prawem UE.

2. Na SureBety.pl NIE wolno publikować obrazków o podtekście seksualnym (komentarze, zdjęcie w profilu itp.).

3. Konta z nieaktywnymi emailami będą na bieżąco usuwane. Jeśli użytkownik założył konto na SureBety.pl, ale nie loguje się do niego przez 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta. Administracja podejmie próbę kontaktu przed zamknięciem konta.

4. Skargi proszę kierować bezpośrednio na Kontakt.

2.2. Komentarze

1. SureBety.pl nie odpowiadają za treść publikowanych komentarzy użytkowników. Jeśli któryś z komentarzy łamie przepisy prawa, można to zgłosić Administracji.

2. Na SureBety.pl użytkownicy mają prawo komentować artykuły i posty jako zalogowani lub niezalogowani użytkownicy. Komentarze osób niezalogowanych i nowych trafiają co „Poczekalni komentarzy” i czekają na ręczną akceptację moderatora.

3. Komentując zgadzasz się postępować w myśl powiedzenia „Nie rób drugiemu co Tobie nie miłe„:

 • Bądź tolerancyjny. Szanuj odmienność i odmienne zdanie innych. Wykaż empatię. Nie publikuj treści, które mogą kogoś zranić.
 • Bądź kulturalny. Nie przeklinaj. Nie wyzywaj.
 • Działaj prospołecznie. Nie bądź egoistą. Pomagając innym pomagasz sobie. Zadbaj o miłą atmosferę, a będziesz przebywał w miłej atmosferze.
 • Bądź uczciwy i moralny. Szanuj prawa autorskie (kopiując tekst podawaj źródło), nie publikuj danych wrażliwych
  (można publikować jedynie swoje dane kontaktowe, np. email, gg).
 • Nie SPAMuj. Szanuj czas innych.

2.3. Linki afiliacyjne

1. Można publikować linki afiliacyjne, które nie są używane przez SureBety.pl na zasadach określonych niżej. Wyjątki od tej reguły należy uzgadniać z administracją.

2. Publikowanie swoich linków afiliacyjnych w komentarzach jest dozwolone dla osób, które:

 • wykazują ponadprzeciętne zaangażowanie w rozwój SureBety.pl
 • znają i stosują w praktyce Regulamin SureBety.pl oraz zasady Netykiety
 • wzorem do naśladowania dla innych użytkowników SureBety.pl (dobrze zna serwis i chętnie pomaga innym użytkownikom)

§3. Prawa autorskie SureBety.pl

Użytkownicy NIE mają prawa, w sposób łamiący prawa autorskie, wykorzystywać całości lub fragmentów treści/obrazków/materiałów należących do SureBety.pl. Dozwolone jest korzystanie na własny użytek osobisty.

Warunkiem skorzystania w dowolnym użytku z danych należących do SureBety.pl jest podanie źródła „SureBety.pl” po otrzymaniu uprzednio pisemnej zgody (email) od SureBety.pl.

SureBety.pl zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, przeciwko każdej stronie winnej bezpośrednio lub pośrednio tego naruszenia.

§4. Wyłączenie odpowiedzialności

Na pewne czynniki nie mamy wpływu, a zatem nasza odpowiedzialność w ich zakresie jest wyłączona.

5.1. Gwarancje i odpowiedzialność

1. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość bezpieczeństwa i usług. W szczególności rozdzieliliśmy bazy danych serwisu (postawiony na autorskim systemie zarządzania) i forum (rozwiązanie vbulletin światowej jakości), stosujemy zabezpieczenia SSL i robimy regularnie kopie zapasowe. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje były rzetelne, a jakość kodu strony spełniała najwyższe aktualne standardy.

2. Serwis SureBety.pl dostarcza informacje na temat zakładów bukmacherskich możliwie rzetelnie. W szczególności współpracujemy z bukmacherami i staramy się, by regulaminy bonusów powitalnych były aktualizowane na bieżąco. Z przyczyn od nas niezależnych nie jest to zawsze możliwe, dlatego po stronie Użytkownika leży obowiązek sprawdzenia obowiązującego w danym dniu Regulaminu promocji na stronie bukmachera.

3. Serwis SureBety.pl nie ponosi odpowiedzialności, nie zapewnia zabezpieczenia lub gwarancji (wyraźnej lub domniemanej), że treść strony internetowej jest bezbłędna ani że informacje i funkcje dostępne na stronie są wiarygodne. Ci, którzy zdecydują się na wejście na Stronę, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za swoje działania. Korzystanie z SureBety.pl odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

4. Jednakże serwis SureBety.pl nie gwarantuje, że działania będą w pełni satysfakcjonujące dla Użytkownika, że SureBety.plcałkowicie bezpieczne i nie posiadają błędów, że są regularnie aktualizowane oraz każda wada oprogramowania jest regularnie korygowana, że SureBety.pl będą zawsze dostępne, że konto Użytkownika nie zostanie skasowane w wyniku błędu lub ataku, że strona jest czysta pod względem wirusów i błędów.

5.2. Straty lub szkody

1. Serwis SureBety.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które Użytkownik lub osoba trzecia może ponieść w wyniku korzystania z SureBety.pl. Treści zamieszczane na SureBety.plsubiektywne i tak też powinny być odbierane.

2. Wszystkie wypowiedzi Użytkowników wyrażają punkt widzenia autora. Serwis SureBety.pl nie ponosi odpowiedzialności za niestosowne treści użytkowników, jednak postaramy się aby treści łamiące Regulamin były edytowane/usuwane. Możesz nam w tym pomóc używając buttona 'wykrzyknik' (Raportuj zły post).

3. Użytkownik powinien być świadomy, że mogą wystąpić:

 • błędy w pisowni, mylne interpretacje, przesłyszenia, błędy w tłumaczeniu, błędy w rejestracji, oczywiste błędy, błędy siły wyższej, zagrożenia techniczne, atak na serwis itp.
 • wykorzystanie SureBety.pl przez osoby trzecie spowodowane, wejściem do prywatnych obszarów wymagających nazwy i hasła Użytkownika

4. W przypadku zaburzenia działania SureBety.pl spowodowanych działaniem wirusów, wszelkie szkody, koszty, wydatki, straty lub roszczenia spowodowane są przez wspomniane wirusy.

§5. Zmiany zasad

1. Administracja rezerwuje sobie prawo do zmiany treści tego Regulaminu w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadamiania.
Podstawowe kwestie dotyczące użytkownika, takie jak ochrona prywatności czy bezpieczeństwo danych, NIE ulegną zmianie bez zgody od użytkownika.

2. Zmiany będą obowiązywać od momentu opublikowania lub otrzymania wymaganej zgody użytkownika.

3. O bardzo ważnych zmianach w Regulaminie zarejestrowani użytkownicy będą powiadamiani mailowo. Każdą zmianę administracja będzie podsumowywać w komentarzu.

Wersja 1.3
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2018

Zobacz też:
O nas

Misja SureBety.pl

Polityka prywatności