Co to jest yield?

Yield oznacza z angielskiego “wydajność”, “plon”. Jako czasownik “to yield” oznacza “przynieść”, “rodzić” (plon), “dać” (wynik). W zakładach bukmacherskich współczynnik yield wyraża procentowy zysk. W Wielkiej Brytanii do zakładów używa się częściej wskaźnika ROI (Return On Investement = zwrot z inwestycji). Wskaźnik yield to jeden z najważniejszych współczynników pomiaru umiejętności gracza.

Wymowa

audio-icon.png

yield (mp3)
/ˈjiːld/
Zza tarczy z procentem wychodzi strzałka w górę zielonych słupków na granatowym tle

Skupienie się na wskaźniku yield jest dobrym początkiem do zysków w zakładach bukmacherskich.

 

1. Definicja yieldu

1.1. Co to jest yield?

Def.1. Yield (ang. wydajność, plon, uzysk) to procentowy stosunek sumy zyskanych pieniędzy do sumy ryzykowanych pieniędzy:

Yield = (suma_zysków_netto / suma_stawek) * 100%

PRZYKŁAD 1:
Zagrałeś 10 zakładów po 100 PLN i zarobiłeś +50 PLN.
Yield = (+50 PLN / 10*100PLN) * 100% = +5%

Yield wyraża ile procentowo gracz zyskał w stosunku do stawek:
Yield > 0% → zysk
Yield < 0% → strata

Yield jest związany z wielkością “obrotu” (sumy stawek). Nie ma związku z kapitałem gracza.

W powyższym przykładzie mogłeś uzyskać yield 5% zarówno z kapitałem 10.000 PLN, jak i z kapitałem 1000 PLN (nawet przy kapitale 100 PLN mogło by się to udać w sprzyjających okolicznościach).

Yield to pojęcie charakterystyczne dla branży zakładów bukmacherskich.
W świecie finansów (akcje, obligacje, papiery dłużne, inwestycje itp.) używa się pojęcia ROI, które też ma ważne zastosowanie w zakładach.

1.2. Co to jest ROI?

ROI to angielski skrót od Return On Investment = zwrot z inwestycji.

Def.2. ROI to procentowy stosunek zyskanych pieniędzy do sumy zainwestowanych pieniędzy.

ROI = (zwrot_netto / zainwestowane_środki) * 100%

ROI jest miarą zysku z zaangażowanego kapitału:
ROI > 100% → zysk
ROI < 100% → strata

PRZYKŁAD 2:
Podzieliłeś kapitał 1000 PLN na 10 zakładów. Każdy zagrałeś po 100 PLN i zarobiłeś +50 PLN.
ROI = (1050 PLN / 1000 PLN) * 100% = 105% > 100%

Jak łatwo zauważyć, otrzymaliśmy o 100% większą wartość niż w przypadku yield z Przykładu 1.

Będzie tak zawsze, gdy suma_stawek=zainwestowane_środki.
Serwisy UK dla uproszczenia przyjmują taką zależność i wtedy

Yield +100% = ROI.

Taka równość nie zawsze zachodzi. Zobaczmy to na przykładzie.

1.3. Czym się różni yield od ROI?

Yield powie Ci jak efektywnie twoje zakłady pomnażają twój kapitał, a ROI powie Ci jak szybko pomnażasz swój kapitał w czasie.

PRZYKŁAD 3:
Gracz podzielił kapitał 10.000 PLN na stawki po 200 PLN/zakład.
W ciągu 1 miesiąca stawiał średnio 30 zakładów. To daje 360 zakładów w ciągu roku.
Ile wynosi yield, a ile ROI gracza?
 
Yield = 500 PLN / (200 PLN * 360) * 100% = 500 PLN / 72.000 PLN * 100% = 0,7%
ROI = (10.500 PLN / 10.000 PLN) * 100% = 105% > 100%

Widać, że gracz zarobił 500 PLN po upływie roku, czyli 5% zainwestowanej kwoty 10.000 PLN.
To bardzo mała wartość, z uwagi na to, że potrzebował w tym celu postawić aż 360 zakładów, co zabrało mu na pewno mnóstwo czasu.

Widać, że gracz zrobił duży obrót (suma stawek 72.000 PLN).
Znajdowane przez gracza valuebety miały jednak maleńką wartość — średnio ok. 1,007 (jeden i siedem tysięcznych).

Dobrą wiadomością dla gracza jest to, że znalazł on długotrwałą przewagę nad bukmacherami (value>1 po 360 zakładach).

Tak niska wartość yieldu nie jest jednak dobrym prognostykiem na przyszłość, chyba że powiąże się go z bardzo dużym obrotem (zwiększając ROI).
Gracz powinien się skupić na poprawie obu z tych wskaźników.

1.4. Inflacja a ROI

W sierpniu 2022 poziom inflacji osiągnął 16%.
W tym samym czasie lokaty bankowe dają 6%.

Dobrze by było, gdybyś w takiej sytuacji miał zwrot z kapitału ROI powyżej 16% (żebyś chociaż wyszedł “na zero” obstawiając zakłady).

Chyba, że obstawiasz dla rozrywki, to wyniki są bez znaczenia.

2. Jak obliczyć yield?

Yield oblicza się na podstawie danych o zyskach i stawkach.
Wystarczy odpowiedni matematyczny wzór.

Do policzenia yieldu potrzebujemy dwie wartości:

 1. Suma zysków: zsumuj stawki wszystkich wygranych zakładów i odejmij od nich sumę wszystkich przegranych zakładów.
 2. Suma stawek: zsumuj stawki wszystkich postawionych zakładów (zwrotów też).

PRZYKŁAD 4:

Zobaczmy obliczanie yieldu na przykładzie historii 5 typów na podstawie następującego wzoru:

Historia 5 typów: obliczanie yieldu
Zdarzenie Typ Kurs Stawka Wynik Wygrana
(=kurs*Stawka)
Zysk
(=wygrana – Stawka)
Mecz 1 X 3.50 5,0 PLN X 17,5 PLN +12,5 PLN
Mecz 2 1 1.50 3,0 PLN 1 4,5 PLN +1,5 PLN
Mecz 3 2 2.40 4,0 PLN 1 -4,0 PLN -4,0 PLN
Mecz 4 2 3.10 2,0 PLN 1 -2,0 PLN -2,0 PLN
Mecz 5 X 3.20 2,0 PLN X 6,4 PLN +4,4 PLN

Zysk = Wygrana – Stawka = Kurs * Stawka – Stawka = (Kurs – 1) * Stawka

Suma zysków = Suma wygranych – Suma stawek = 12,5 + 1,5 – 4,0 – 2,0 + 4,4 = 12,40 [PLN] Suma stawek = 5+3+4+2+2 [PLN] = 16 [PLN]

Yield = 12,40/16 * 100% = 77,5%

UWAGA:
Jeśli twój zakład zakończył się zwrotem lub częściowym zwrotem, to powinieneś go uwzględnić przy obliczaniu yieldu, bo poświęciłeś czas i pieniądze na postawienie zakładu. W przypadku zwrotu tracisz “jedynie” czas.

3. Wskaźnik yield jako wyznacznik jakości typów

Jak sprawdzić, czy gracz zarabia i czy jest dobrym typerem?

Yield to pierwszy i najważniejszy czynnik, jaki się sprawdza przy określaniu jakości typera i mocnych stron typera.

Yield każdy może sobie łatwo policzyć z powyższych wzorów w arkuszu Excel na podstawie prowadzonej historii typów.

Historia typów szachowych w arkuszu Excel

Yield 56% po 30 zakładach to bardzo dobry prognostyk, że gracz może znać się lepiej na szachach niż bukmacherzy.
Źródło: Screen od Czytelnika SureBety.pl

PRZYKŁAD 5:

Yield = 10% mówi o tym, że ktoś zyskał 10% od każdej włożonej złotówki. Jeśli postawił w sumie 1.000 PLN, to teraz ma 1100 PLN*. Jeśli postawił w sumie 10.000 PLN, to teraz ma 11.000 PLN*.

Yield może mieć także ujemną wartość.

PRZYKŁAD 6:

Yield = -5% mówi o tym, że ktoś traci 5% z każdej zainwestowanej złotówki. Jeśli postawił w sumie 1.000 PLN, to teraz ma 950 PLN*. Jeśli postawił w sumie 10.000 PLN, to teraz ma 9.500 PLN*.

* – publikowany yield na stronach typerów nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości; może wystąpić rozbieżność między tym co ktoś podaje w Internecie a realizacją zapisanych zakładów (np. problemy z wypłatą środków od bukmachera, zmiana kursów między publikacją typu a postawieniem zakładu, zmyślone archiwum typów celem wyłudzenia pieniędzy itp.)

4. Od czego zależy yield?

4.1. Yield jako niedoskonały wyznacznik

Sam yield nie może posłużyć do interpretacji umiejętności gracza.

Najważniejsze czynniki jakie wpływają na wartość yield to:

 1. Ilość typów.
 2. Rodzaj stawkowania (progresja i zakłady za stawki bardzo odbiegające od średniej zaciemniają obraz umiejętności gracza).
 3. Umiejętności typera (dobór zdarzeń, skuteczność trafień, skuteczność gracza).
 4. Średnia wysokość kursów.

4.2. Ilość stawianych typów

Yield przede wszystkim zależy od ilości oddanych typów.

Jeden trafiony typ po kursie @2.0 daje yield 100%. Dwa typy trafione po kursie @2.0 (niezależnie od stawki) dadzą także yield 100%, ale wystarczy jeden nietrafiony typ, by gwałtownie obniży ć wartość yieldu.

Przeanalizujemy historię 100 typów. Dla uproszczenia przyjmiemy, że stawki są równe, a każdy kurs ma wartość @2.0. Oczekiwana liczba wygranych zakładów będzie w przedziale 40-60 (mówimy w tym przypadku o 40-60% skuteczności gracza).

Yield po 100 zakładach wyniesie:

 • 55 ze 100 trafionych zakładów po kursie @2.0 i stałej stawce na zakład daje Yield = ((2.0-1) * 55 – 45)/100 * 100% = +10%
 • 50 ze 100 trafionych zakładów po kursie @2.0 i stałej stawce na zakład daje Yield = ((2.0-1) * 50 – 50)/100 * 100% = 0%
 • 40 ze 100 trafionych zakładów po kursie @2.0 i stałej stawce na zakład daje Yield = ((2.0-1) * 40 – 60)/100 * 100% = -20%
UWAGA:
Jeśli gracz stawia taką samą stawkę na każdy zakład to wartość yield nie zależy od stawki (wynika to ze wzoru podanego w definicji) i do obliczeń można przyjąć dowolną wartość stawki, np. 1.

Widzimy jak drastycznie spadła wartość yieldu poniżej wartości 100%. Największe wahania yieldu występują zawsze na początku typowania. Wartość yield zwykle spada z czasem i stabilizuje się, wraz ze wzrostem ilości typów w archiwum (dąży do wartości yieldu długoterminowego gracza). Z czasem coraz trudniej jest utrzymać yield na odpowiednio wysokim poziomie (mają na to wpływ czynniki jakości typów i czynniki psychologiczne gracza).

UWAGA:
Do wiarygodnej interpretacji yieldu, przy możliwie płaskiej stawce, wymaganie jest od 50 do 500.000 typów (!) w zależności od wyliczonego yieldu i wysokości obstawianych kursów.
W praktyce nie jest możliwe uzyskanie tak bogatej historii typów. Dlatego należy stosować “metodę szacunkową” i na niej opierać decyzje, stopniowo udoskonalając swój model typowania i pilnować, by “kierunek zmian” był dobry. Istnieje wielu graczy, którzy potrafią regularnie osiągać dodatni yield.

W praktyce przyjmuje się, że historia ok. 200 typów jest już dobrym prognostykiem dla yieldu >10%.

4.3. Rodzaj stawkowania

Bardzo zróżnicowane stawkowanie oraz wszelkie systemy progresywne zaburzają obraz umiejętności typera jaki powinien dawać yield. Wynika to z tego, że gracz stosujący skrajne stawki wpływa gwałtownie na zmiany yieldu, a takie zakłady nie mają wartości statystycznej.

PRZYKŁAD 7:
Stawiam wszystkie zakłady po kursie @2.0.
Postawiłem 9 zakładów po 100 PLN i wszystkie przegrałem.
Następnie postawiłem 1 zakład za 1000 PLN i wygrałem. Jaki mam yield? Dodatni!
(zysk 100 PLN) / (suma stawek 1900 PLN) = +5.25%Ale czy to oznacza, że jestem dobrym typerem?
Skuteczność = 1/10 przy szansach 50%…
Jestem prawdopodobnie beznadziejnym typerem! Jak to się stało, że mam dodatni yield?

Mówimy, że zakład za 1000 PLN miał 10x większą wagę niż zakłady za 100 PLN. Wynik tego zakładu miał 10x większy wpływ na wartość yieldu niż pozostałe zakłady. Dlatego duże wahania stawek potrafią mocno zaburzyć postrzeganie wartości yieldu i mogą doprowadzić do wyciągnięcia błędnych wniosków ze swojej gry! To skrajny przypadek, ale rozumiesz, o co mi chodzi?

Mocno wahające się stawki mają jeszcze jedną wadę: niestabilność dla kapitału.

Czy wolałbyś żeby twój kapitał zmieniał się skokowo w zależności od szczęścia (różnych wag zakładów) czy wolałbyś, żeby zmieniał się stabilnie tak, żebyś miał czas skorygować swoje błędy, zanim zbankrutujesz?

4.4. Normalizacja progresji

Yield bez płaskiej stawki, już nie jest yieldem.
Stawkowanie progresywne nie daje Ci odpowiedzi na pytanie “Czy jestem dobrym typerem?”.
Co teraz?

Jeśli masz historię zakładów progresywnych, to potrzebna jest “standaryzacja” (matematycy powiedzą “normalizacja”).

Jak znormalizować zakłady?

Trzeba się dowiedzieć, co by było, gdyby miały równą stawkę – dodaj odpowiednie kolumny w Excelu i gotowe!

Jeśli yield dla równych stawek jest dodatni, to Twoje zakłady prawdopodobnie miały value.
Jeśli yield dla równych stawek jest ujemny, to Twoje zakłady nie spełniają warunku koniecznego stawiania valuebetów i w długim okresie czasu przyniosą Ci straty (jeśli nie korzystasz z bonusów i innych “dodatkowych” zastrzyków pieniężnych).

4.5. Umiejętności typera

Taktyka z Przykładu 7 nazywa się reanimowaniem trupa. Gdy twoje zakłady nie mają value, powinieneś popracować nad jakością swoich zakładów. Zmiana stawkowania nigdy nie pomoże w takim przypadku.

Wartość yieldu w Przykładzie 7 jest zakłamana, ponieważ o jej wartości decyduje pojedynczy, ryzykowny zakład, a nie seria zakładów. Obstawianie jednego ryzykownego typu o bardzo dużej stawce (zwykle po to, by odrobić straty lub wykorzystać “okazję”) jest sprzeczny z zasadami bezpiecznego budowania kapitału i świadczy o niedojrzałości gracza.

UWAGA:
Możesz wykorzystać yield do zbadania swoich umiejętności typerskich, jeśli stosujesz płaską stawkę. Każdy początkujący gracz powinien od niej zacząć i rozważyć zmianę stawkowania dopiero gdy osiągnie yield min. 5%.

Gracze min. średniozaawansowani stosują często stawkowanie modulowane. Ma to sens wtedy i tylko wtedy, gdy przynosi ono większe zyski niż płaska stawka dla tych samych zakładów. Jeśli tak nie jest, oznacza to, że gracz NIE umie dobrze przypisać wag stawek do zakładów i lepiej wrócić do płaskiej stawki.

Najlepsi gracze zawodowi mogą rozważyć agresywne stawkowanie procentowe.

4.6. Średnia wysokość stawianych kursów

Mocno zróżnicowane kursy, podobnie jak mocno różniące się stawki, utrudniają interpretację wskaźnika yield.

PRZYKŁAD 8:

Rozważmy 2 warianty ze skutecznością 2 z 4 i 1 z 4 dla równych kursów:

Równe kursy
  Stawka 1 Kurs Wyniki 1 Wyniki 2
Zakład 1 10 2.0 nietrafiony nietrafiony
Zakład 2 10 2.0 nietrafiony nietrafiony
Zakład 3 10 2.0 trafiony trafiony
Zakład 4 10 2.0 trafiony nietrafiony
Yield 0% -50%

i dla skrajnych kursów:

Skrajne kursy – stała stawka
  Stawka 1 Kurs Wyniki 1 Wyniki 2
Zakład 1 10 2.0 nietrafiony nietrafiony
Zakład 2 10 2.0 nietrafiony nietrafiony
Zakład 3 10 2.0 trafiony trafiony
Zakład 4 10 5.0 trafiony nietrafiony
Yield 75% -50%

Widzimy, że Zakład nr 4 ma dużo większą wagę niż pozostałe zakłady, co utrudnia prawidłową interpretację wskaźnika yield.

Jeśli obniżymy odpowiednio stawkę dla Zakładu 4, to “stabilność yieldu” (a co za tym idzie podejmowanego ryzyka) pozostanie na zbliżonym poziomie:

Skrajne kursy – stawka zależna od kursu
  Stawka 1 Kurs Wyniki 1 Wyniki 2
Zakład 1 10 2.0 nietrafiony nietrafiony
Zakład 2 10 2.0 nietrafiony nietrafiony
Zakład 3 10 2.0 trafiony trafiony
Zakład 4 2.5 5.0 trafiony nietrafiony
Yield 0% -38,5%

Praktyka pokazuje, że stosowanie wysokich kursów daje najwyższy yield. Zalecam wtedy odpowiednio zmodyfikować stawki, aby wyższe kursy grać za niskie stawki, a niższe kursy za wyższe stawki. To zwiększy stabilność zmian kapitału, małym kosztem yieldu. Stabilny wzrost, niezależny od czynników szczęścia, powinien być ważniejszy niż maksymalizacja zysków.

WNIOSEK:
W ramach jednej historii typów NIE powinno się mieszać bardzo różnych wartości kursów. Trzeba zacząć nową historię lub posegregować typy według przedziału kursów i dostosować do przedziałów kursowych stawki (obliczając yield dla każdego przedziału osobno). Dodatkowo w historii typów najlepiej rozważać wyniki w dwóch wariantach: płaska stawka vs stawka modulowana.

5. Jaka powinna być wartość yieldu w zakładach bukmacherskich?

5.1. Znaczenie yieldu

Yield jest najważniejszym parametrem w zakładach, ponieważ odzwierciedla rentowność inwestycji pieniędzy w czasie obstawiania zakładów. Większość graczy stara się, aby uzyskać jak największy yield. Ewentualnie chcą uzyskać dodatni yield, ale, jak widzieliśmy wyżej, nie zawsze idzie to w parze z umiejętnościami typowania.

PRZYKŁAD 9:

Wyobraź sobie, że pewien gracz z początkowym kapitałem 100.000 PLN po roku grania w zakłady uzyskał zysk 10.000 PLN i ma w sumie 110.000 PLN. Przez cały rok postawił łącznie 400 zakładów – każdy po 1.000 PLN. Na analizę zakładów poświęcił 400 godzin.

Jak myślisz, czy ten gracz był zadowolony ze swojego wyniku? Uzyskał yield na poziomie 2,5%. Jego roboczogodzina wyniosła tylko 25 PLN. To zdecydowanie za mało przy tak dużym kapitale, który mógł oddać do banku i zarobić nie tracąc czasu.

Należy tutaj pamiętać o tym, że gracz może mieć w przyszłości większe zyski. Te zwykle rosną w miarę upływu czasu, jeśli dany gracz pracuje systematycznie. W innym przypadku być może powinien poświęcić czas na coś innego?

5.2. Szukaj typerów z yieldem min. 10% albo graj sam

Są różne szkoły, w których precyzuje się pożądaną wartość yieldu w zależności od ilości typów w archiwum.

Wartości yieldu dla bardzo dobrych typerów:

 • min. 15% po 100-200 typach
 • min. 10% po 200-300 typach
 • min. 8% po 300-500 typach

Do oceny typera potrzeba min. 100-200 typów.
Yield z mniejszą ilością typów jest niewiarygodny (za duży wpływ szczęścia/przypadku na wynik).

Im więcej typów, tym większa szansa, że wynik typer jest efektem wiedzy, a nie przypadku i większa szansa, że te wyniki powtórzy w przyszłości.

 

Jeśli nie chcesz typować sam, to zacznij od darmowych typów. Początkującym odradzam płatne typy. Nie mają odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia, aby ocenić opłacalność inwestycji w płatnego typera. Jest też wiele innych pułapek. Dlatego lepiej zacząć od czegoś prostszego.

 

Zobacz artykuł o Selekcji typerów:

Wybór typera

6. Podsumowanie

Oto co warto zapamiętać z tego artykułu:

 • yield jest wyrażany w procentach; może być yield dodatni albo yield ujemny
 • umiejętności graczy ocenia się na podstawie yieldu, ale sam yield nie jest wystarczającym wyznacznikiem
 • yield najlepiej oceni twoje umiejętności typowania przy stabilnym stawkowaniu i wąskim przedziale kursów
 • przy małej ilości typów wahania wartości yieldu są po każdym typie duże
 • im więcej typów tym archiwum bardziej wiarygodne, bo coraz trudniej utrzymać yield na wysokim poziomie

Jeżeli do tej pory nie prowadziłeś historii swoich zakładów, to mam nadzieję, że wraz z kolejnym typem ją stworzysz i zaczniesz oceniać zyskowność swoich zakładów. A może wolisz brać typy od innych? Stwórz wtedy osobne arkusze dla każdego typera.

7. FAQ – pytania dotyczące yieldu

7.1. Dlaczego wartość mojego yieldu tak mocno się waha?

Jeden z Czytelników napisał: “Po około 80 meczach miałem +5% yield. Po 2 tygodniach gry i 200 meczach mam -5% yield. Czy po takiej ilości typów odchylenie yieldu jest naturalne czy też ewidentnie nie gram valuebetów?

Takie wahania yieldu są naturalne i podlegają prawom losowości. Przy kursach ok. @2.0 pewność co do umiejętności typowania daje dopiero ok. 500 typów. W zależności od wielu czynników.

To, że był profit, oznacza, że możesz mieć potencjał. Do precyzyjnego zbadania sprawy potrzebna jest historia typów, a potem analiza typów.

“Pytanie, co zrobiłbyś na moim miejscu? Czy warto trzymać się obecnej strategii?”

Czynników wpływających na wynik z typowania jest mnóstwo. Nie zapominaj o emocjach , które mogą być przyczyną nieprzemyślanych, gwałtownych ruchów.
Na twoim miejscu przygotowałbym checklistę do selekcji typów. A potem ją doskonalił. To pomoże zredukować wpływ emocji i uzyskiwać lepszy yield.

Zobacz artykuł:

Podręcznik typowania

7.2. Jak osiągnąć dobry yield?

Do uzyskania yieldu 5% trzeba grać zakłady z min. 5% value. Jeśli średnie value wyniesie 1.05, to z 50% szansą będziesz miał yield powyżej 5%, a z 50% szansą yield wyniesie poniżej 5% :) Jeśli poprawisz jakość typów i ograniczysz grę tylko do zakładów z value >1.10, to uzyskanie yieldu >5% będzie dużo bardziej prawdopodobne.

Jeśli twoim celem jest poprawa yieldu, to najlepiej ograniczyć liczbę typów do tych najbardziej wartościowych. Trzeba poprawić jakość kosztem ilości i to zwykle wystarcza. Jeśli to nie pomogło, to błąd tkwi gdzieś w fundamentach. Być może obstawiane zakłady wcale nie mają value? Albo występuje złe stawkowanie? Przyczyn może być wiele.

7.3. Jak poprawić wartość yieldu?

Spójrz jeszcze raz na wzór obliczania yieldu (początek artykułu).

Im większe zyski, tym większy yield.
Im więcej postawionych stawek, tym mniejszy yield.
Im wyższe kursy, tym wyższy możliwy yield.

Z perspektywy zysków może się okazać, że przy niższym yieldzie (np. 8%), ale 2 razy większej liczbie postawionych zakładów (np. z yield=7%), można uzyskać większy zysk wyrażony w PLN. Mimo iż yield będzie wartościowo mniejszy.

Oznacza to, że tak naprawdę interesuje nas maksymalizacja zysków, a nie maksymalizacja yieldu!
Maksymalizacja yieldu jest tylko jednym ze sposobów maksymalizacji zysków.

Nie wystarczy zatem dążyć do jak największej ilości wartościowych zakładów?
Problem polega na tym, że większa ilość zakładów oznacza większą ilość czasu, jaki trzeba poświęcić na znalezienie wartościowych zakładów.

Trzeba więc szukać punktu równowagi, w którym poświęcisz tyle bezcennego czasu, aby uzyskać bardzo dobre wyniki, ale z drugiej strony, aby nie poświęcić za dużo czasu na poszukiwania, bo to odbije się negatywnie na poziomie koncentracji i na uzyskiwanych wynikach.

Myślę, że to najważniejsze czynniki, które wpływają z jednej strony na yield, a z drugiej na wysokość zysków.
Warto przemyśleć czy Twoja strategia zakładów po pierwsze jest zyskowna (warunek konieczny), a po drugie czy stawiasz za małą albo za dużą ilość typów w stosunku do czasu, jaki poświęcasz na zakłady?

Polecany bukmacher:

Fortuna Zakład bez Ryzyka do 600 zł Możesz zagrać Piękna Złota pani na żółtym tle wyciąga do ciebie dłoń z uśmiechem trzymając się pod bok

Czy ten artykuł był pomocny?

Przepraszamy.

Jak możemy poprawić artykuł?

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Najnowsze
Najstarsze Najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

SureBety.pl ciasteczkują: polityka prywatności.