Yield oznacza z angielskiego “wydajność”, “plon”. Jako czasownik “to yield” oznacza “przynieść”, “rodzić” (plon), “dać” (wynik). W zakładach bukmacherskich współczynnik yield wyraża procentowy zysk. W Wielkiej Brytanii do zakładów używa się częściej wskaźnika ROI (Return On Investement = zwrot z inwestycji). Wskaźnik yield to jeden z najważniejszych współczynników pomiaru umiejętności gracza.

Wymowa

audio-icon.png

yield (mp3)
/ˈjiːld/
Zza tarczy z procentem wychodzi strzałka w górę zielonych słupków na granatowym tle

Skupienie się na wskaźniku yield jest dobrym początkiem do zysków w zakładach bukmacherskich.

1. Definicja yieldu

Def.1. Yield (ang. wydajność, plon, uzysk) to procentowy stosunek sumy zyskanych pieniędzy do sumy zainwestowanych pieniędzy.

yield = (suma zysków / suma stawek) * 100%

Yield to pojęcie, które występowało na początku tylko w świecie finansów (akcje, obligacje, papiery dłużne, inwestycje itp), aby określić, jak bardzo opłaca się w coś inwestować, do porównywania rentowności inwestycji. Z czasem termin ten trafił ze świata finansów do świata zakładów bukmacherskich i na stałe się w nim zakorzenił, po tym jak zakłady zaczęły być traktowane jak inwestycja.

Na niektórych stronach możesz się spotkać z bliźniaczym pojęciem ROI, który jest miarą zysku brutto (yield to zysk netto bez uwzględniania stawki) z inwestycji stosowaną głównie w USA:

Def.2. ROI – (ang. Return On Investment = zwrot z inwestycji) procentowy stosunek sumy zwróconych pieniędzy do sumy zainwestowanych pieniędzy.

Następująca zależność jest prawdziwa:

ROI = 100% + yield

2. Jak obliczyć yield?

Yield oblicza się na podstawie danych o zyskach i stawkach. Wystarczy odpowiedni matematyczny wzór. Do policzenia yieldu potrzebujemy dwie wartości:

 • suma zysków: zsumuj stawki wszystkich wygranych zakładów i odejmij od nich sumę wszystkich przegranych zakładów
 • suma stawek: zsumuj stawki wszystkich postawionych zakładów (zwrotów też)

PRZYKŁAD 1:

Zobaczmy obliczanie yieldu na przykładzie historii 5 typów na podstawie następującego wzoru:

Historia 5 typów: obliczanie yieldu
Zdarzenie Typ Kurs Stawka Wynik Wygrana
(=hurs*Stawka)
Zysk
(=hygrana – Stawka)
Mecz 1 X 3.50 5,0 PLN X 17,5 PLN +12,5 PLN
Mecz 2 1 1.50 3,0 PLN 1 4,5 PLN +1,5 PLN
Mecz 3 2 2.40 4,0 PLN 1 -4,0 PLN -4,0 PLN
Mecz 4 2 3.10 2,0 PLN 1 -2,0 PLN -2,0 PLN
Mecz 5 X 3.20 2,0 PLN X 6,4 PLN +4,4 PLN

Zysk = Wygrana – Stawka = Kurs * Stawka – Stawka = (Kurs – 1) * Stawka

Suma zysków = Suma wygranych – Suma stawek = 12,5 + 1,5 – 4,0 – 2,0 + 4,4 = 12,40 [PLN]
Suma stawek = 5+3+4+2+2 [PLN] = 16 [PLN]

yield = 12,40/16 * 100% = 77,5%

UWAGA:
Jeśli twój zakład zakończył się zwrotem lub częściowym zwrotem, to też powinieneś go uwzględnić przy obliczaniu yieldu, bo poświęciłeś czas i pieniądze na jego postawienie. W przypadku zwrotu “tracisz” jedynie czas. W cudzysłowie, bo wszystkie zakłady bukmacherskie czegoś uczą.

3. Wskaźnik yield jako wyznacznik zysku

Jak sprawdzić, czy gracz zarabia i czy jest dobrym typerem? Yield to pierwszy i najważniejszy czynnik, jaki się sprawdza przy określaniu jakości typera i mocnych stron typera.

Yield każdy może sobie łatwo policzyć z powyższych wzorów w arkuszu Excel na podstawie prowadzonej historii typów.

Historia typów szachowych w arkuszu Excel

Yield 56% po 30 zakładach to bardzo dobry prognostyk, że gracz może znać się lepiej na szachach niż bukmacherzy.
Źródło: Screen od Czytelnika SureBety.pl

Jeśli yield ma wartość dodatnią – gracz zarobił.
Jeśli yield ma wartość ujemną – gracz stracił.

PRZYKŁAD 2:

yield = 10% mówi o tym, że ktoś zyskał 10% od każdej włożonej złotówki. Jeśli postawił w sumie 1.000 PLN, to teraz ma 1100 PLN*. Jeśli postawił w sumie 10.000 PLN, to teraz ma 11.000 PLN*.

Yield może mieć także ujemną wartość.

PRZYKŁAD 3:

yield = -5% mówi o tym, że ktoś traci 5% z każdej zainwestowanej złotówki. Jeśli postawił w sumie 1.000 PLN, to teraz ma 950 PLN*. Jeśli postawił w sumie 10.000 PLN, to teraz ma 9.500 PLN*.

* – publikowany yield na stronach typerów nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości; może wystąpić rozbieżność między tym co ktoś podaje w Internecie a realizacją zapisanych zakładów (np. problemy z wypłatą środków od bukmachera, zmiana kursów między publikacją typu a postawieniem zakładu, zmyślone archiwum typów celem wyłudzenia pieniędzy itp.)

4. Od czego zależy yield?

4.1. Yield jako niedoskonały wyznacznik

Sam yield nie może posłużyć do interpretacji umiejętności gracza. Bardzo ważna przy porównywaniu wskaźnika yield jest ilość typów i rodzaj stawkowania (progresja i wartości stawki bardzo odbiegające od średniej stawki zaciemniają obraz umiejętności gracza).

Najważniejsze czynniki jakie wpływają na wartość yield według siły wpływu to:

 1. Ilość postawionych typów.
 2. Rodzaj stawkowania.
 3. Umiejętności typera (dobór zdarzeń, skuteczność trafień, skuteczność gracza).
 4. Średnia wysokość kursów stawianych.

4.2. Ilość stawianych typów

Yield przede wszystkim zależy od ilości oddanych typów. Jeden trafiony typ po kursie @2.0 daje yield 100%. Dwa typy trafione po kursie @2.0 (niezależnie od stawki) dadzą yield 100%, ale jeden nietrafiony typ gwałtownie obniży wartość yieldu.

Jeśli przeanalizujemy historię 100 typów. Dla uproszczenia przyjmiemy, że stawki są równe, a każdy kurs ma wartość @2.0. Oczekiwana liczba wygranych zakładów będzie w przedziale 40-60 (mówimy o 40-60% skuteczności gracza).

Yield po 100 zakładach wyniesie:

 • 40 ze 100 trafionych zakładów po kursie @2.0 i stałej stawce na zakład daje yield = ((2,0-1) * 40 – 60)/100 * 100% = -20%
 • 50 ze 100 trafionych zakładów po kursie @2.0 i stałej stawce na zakład daje yield = ((2,0-1) * 50 – 50)/100 * 100% = 0%
 • 55 ze 100 trafionych zakładów po kursie @2.0 i stałej stawce na zakład daje yield = ((2,0-1) * 55 – 45)/100 * 100% = +10%
UWAGA:
Jeśli gracz stawia taką samą stawkę na każdy zakład to wartość yield nie zależy od stawki (wynika to ze wzoru podanego w definicji) i do obliczeń można przyjąć dowolną wartość stawki, np. 1.

Widzimy jak drastycznie spadła wartość yieldu poniżej wartości 100%. Największe wahania yieldu występują zawsze na początku typowania (tworzenia historii typów).

Yield zwykle spada z czasem i stabilizuje się wraz ze wzrostem ilości typów w archiwum (dąży do wartości yieldu długoterminowego gracza). Z czasem coraz trudniej jest utrzymać yield na odpowiednio wysokim poziomie (mają na to wpływ czynniki jakości typów i czynniki psychologiczne gracza).

UWAGA:
Do wiarygodnej interpretacji yieldu, przy możliwie płaskiej stawce, wymaganie jest od 50 do 500.000 typów (!) w zależności od wyliczonego yieldu i wysokości obstawianych kursów.
W praktyce nie jest możliwe uzyskanie tak bogatej historii typów, dlatego należy stosować “metodę szacunkową” i na niej opierać decyzje, stopniowo udoskonalając swój model typowania. Istnieje wielu graczy, którzy potrafią regularnie osiągać dodatni yield.

4.3. Rodzaj stawkowania

Bardzo zróżnicowane stawkowanie oraz wszelkie systemy progresywne zaburzają obraz umiejętności typera jaki powinien dawać yield. Wynika to z tego, że gracz stosujący skrajne stawki wpływa gwałtownie na zmiany yieldu, a takie zakłady nie mają wartości statystycznej.

PRZYKŁAD 4:

Stawiam wszystkie zakłady po kursie 2.0.
Postawiłem 9 zakładów po 100 PLN i wszystkie przegrałem.
Następnie postawiłem 1 zakład za 1000 PLN i wygrałem.

Jaki mam yield? Dodatni! (zysk 100 PLN / suma stawek 1900 PLN = +5.25%)

Ale czy to oznacza, że jestem dobrym graczem?
Skuteczność 1/10 przy szansach 50%…
Jestem prawdopodobnie beznadziejnym graczem!

Jak to się stało?
Mówimy, że zakład za 1000 PLN miał 10x większą wagę niż zakłady za 100 PLN. Wynik tego zakładu miał 10x większy wpływ na wartość yieldu niż pozostałe zakłady. Dlatego duże wahania stawek potrafią mocno zaburzyć postrzeganie wartości yieldu i mogą doprowadzić do wyciągnięcia błędnych wniosków ze swojej gry!

To skrajny przypadek, ale rozumiesz, o co mi chodzi?

Mocno wahające się stawki mają jeszcze jedną wadę: czy wolałbyś żeby twój kapitał zmieniał się skokowo w zależności od szczęścia (różnych wag zakładów) czy wolałbyś, żeby zmieniał się stabilnie tak, żebyś miał czas skorygować swoje błędy, zanim zbankrutujesz?

4.4. Normalizacja progresji

Yield bez płaskiej stawki, już nie jest yieldem.
Stawkowanie progresywne nie daje Ci odpowiedzi na pytanie “Czy jestem dobrym typerem?”.
Co teraz?

Jeśli masz historię zakładów progresywnych, to potrzebna jest “standaryzacja” (matematycy powiedzą “normalizacja”).

Jak znormalizować zakłady?

Trzeba się dowiedzieć, co by było, gdyby miały równą stawkę – dodaj odpowiednie kolumny w Excelu.
Jeśli yield dla równych stawek jest dodatni, to Twoje zakłady prawdopodobnie miały value.
Jeśli yield dla równych stawek jest ujemny, to Twoje zakłady nie spełniają warunku koniecznego stawiania valuebetów i w długim okresie czasu przyniosą Ci straty (jeśli nie korzystasz z bonusów i innych “dodatkowych” zastrzyków pieniężnych).

4.5. Umiejętności typera

Taktyka z Przykładu 5 nazywa się reanimowaniem trupa. Gdy twoje zakłady nie mają value, musisz popracować nad jakością swoich zakładów. Zmiana stawkowania nigdy nie pomoże w takim przypadku.

Wartość yieldu w Przykładzie 5 i 6 jest zakłamana, ponieważ o jej wartości decydują pojedyncze, ryzykowne zakłady, a nie seria zakładów z całej historii. Obstawianie jednego ryzykownego typu o bardzo dużej stawce (zwykle po to, by odrobić straty lub wykorzystać “okazję”) jest sprzeczny z zasadami bezpiecznego budowania kapitału i świadczy o niedojrzałości gracza.

UWAGA:
Możesz wykorzystać yield do zbadania swoich umiejętności typerskich, jeśli stosujesz płaską stawkę. Każdy początkujący gracz powinien od niej zacząć i rozważyć zmianę stawkowania dopiero gdy osiągnie yield min. 5%.

Gracze min. średniozaawansowani stosują często stawkowanie modulowane. Ma to sens wtedy i tylko wtedy, gdy przynosi ono większe zyski niż płaska stawka dla tych samych zakładów. Jeśli tak nie jest, oznacza to, że gracz NIE umie dobrze przypisać wag stawek do zakładów i lepiej wrócić do płaskiej stawki.

Najlepsi gracze zawodowi mogą rozważyć ewentualnie agresywne stawkowanie procentowe ze współczynnikiem <0,5%.

4.6. Średnia wysokość stawianych kursów

Mocno różniące się kursy, podobnie jak mocno różniące się stawki, utrudniają interpretację wskaźnika yield.

PRZYKŁAD 7:

Rozważmy 2 warianty ze skutecznością 2/4 i 1/4 dla równych kursów:

Równe kursy
Stawka 1 Kurs Wyniki 1 Wyniki 2
Zakład 1 10 2.0 nietrafiony nietrafiony
Zakład 2 10 2.0 nietrafiony nietrafiony
Zakład 3 10 2.0 trafiony trafiony
Zakład 4 10 2.0 trafiony nietrafiony
Yield 0% -50%

i dla skrajnych kursów:

Skrajne kursy – stała stawka
Stawka 1 Kurs Wyniki 1 Wyniki 2
Zakład 1 10 2.0 nietrafiony nietrafiony
Zakład 2 10 2.0 nietrafiony nietrafiony
Zakład 3 10 2.0 trafiony trafiony
Zakład 4 10 5.0 trafiony nietrafiony
Yield 75% -50%

Widzimy, że Zakład nr 4 ma dużo większą wagę niż pozostałe zakłady, co utrudnia prawidłową interpretację wskaźnika yield.

Skrajne kursy – stawka zależna od kursu
Stawka 1 Kurs Wyniki 1 Wyniki 2
Zakład 1 10 2.0 nietrafiony nietrafiony
Zakład 2 10 2.0 nietrafiony nietrafiony
Zakład 3 10 2.0 trafiony trafiony
Zakład 4 2.5 5.0 trafiony nietrafiony
Yield 0% -38,5%

Wydaje się, że najlepiej stosować skrajne kursy ze stałą stawką, bo wtedy yield wychodzi najlepiej, ale jeśli zmniejszymy stawkę wraz ze wzrostem kursu (co zalecam), to zniekształcenie wyników będzie mniejsze. A to jest ważniejsze (większa stabilność zmian kapitału na plus/minus) od wysokiego yieldu. Utrzymanie się w grze, niezależnie od czynników szczęścia, jest kluczowe.

WNIOSEK:
W ramach jednej historii typów nie powinno się mieszać bardzo różnych wartości kursów. Trzeba zacząć nową historię lub posegregować typy według przedziału kursów i dostosować do przedziałów kursowych stawki (obliczając yield dla każdego przedziału osobno). Dodatkowo w historii typów najlepiej rozważać wyniki w dwóch wariantach: płaska stawka vs modulowana.

4.7. Inflacja a yield

W październiku 2021 poziom inflacji osiągnął 6,8%. W tym samym czasie lokaty na koncie bankowym dają 0%.

Dobrze by było, gdyby w takiej sytuacji twój yield był powyżej 7% (żebyś chociaż wyszedł “na zero” obstawiając zakłady.
Jeśli twój yield jest poniżej średniej wartości inflacji, to może lepiej przeznaczyć kapitał i czas na coś innego?

No chyba, że obstawiasz dla rozrywki, to jest to bez znaczenia.

5. Jaka powinna być wartość yieldu w zakładach bukmacherskich?

5.1. Znaczenie yieldu

Yield jest najważniejszym parametrem w zakładach, ponieważ odzwierciedla rentowność inwestycji pieniędzy w czasie obstawiania zakładów. Większość graczy stara się, aby uzyskać jak największy yield. Ewentualnie chcą uzyskać dodatni yield, ale, jak widzieliśmy wyżej, nie zawsze idzie to w parze z umiejętnościami typowania.

PRZYKŁAD 8:

Wyobraź sobie, że pewien gracz z początkowym kapitałem 100.000 PLN po roku grania w zakłady uzyskał zysk 10.000 PLN i ma w sumie 110.000 PLN. Przez cały rok postawił łącznie 400 zakładów – każdy po 1.000 PLN. Na analizę zakładów poświęcił 400 godzin.

Jak myślisz, czy ten gracz był zadowolony ze swojego wyniku? Uzyskał yield na poziomie 2,5%. Jego roboczogodzina wyniosła tylko 25 PLN. To zdecydowanie za mało przy tak dużym kapitale, który mógł oddać do banku i zarobić nie tracąc czasu.

Należy tutaj pamiętać o tym, że gracz może mieć w przyszłości większe zyski. Te zwykle rosną w miarę upływu czasu, jeśli dany gracz pracuje systematycznie. W innym przypadku być może powinien poświęcić czas na coś innego?

5.2. Szukaj typerów z yieldem min. 10% albo graj sam

Są różne szkoły, w których precyzuje się pożądaną wartość yieldu w zależności od ilości typów w archiwum. Zobacz artykuł o selekcji typerów, by poznać zdanie admina SureBety.pl na ten temat.

Paweltyper (współautor artykułu) sugeruje następujące min. wartości yieldu dla dobrych typerów i najlepszych graczy:

 • 10% po co najmniej 250 typach
 • 8% po co najmniej 500 typach
 • 7% po co najmniej 1000 typach
 • 5% po co najmniej 2000 typach

Sugerowane przeze mnie wartości yieldu dla bardzo dobrych typerów powinny przekraczać:

 • 12% po co najmniej 250 typach
 • 10% po co najmniej 500 typach
 • 8% po co najmniej 1000 typach
 • 6% po co najmniej 2000 typach

Serwisy oferujące płatne typy powinny spełniać te drugie kryteria. Oczywiście cena idzie często w parze z jakością, choć ta druga nie zawsze jest zachowana. Oczywiście opłacalność typów zależy mocno od ceny, za jaką są sprzedawane typy i budżetu gracza. Im mniej znany typer, tym większe kursy możesz uzyskać.

Po sprawdzeniu wartości yieldu powinieneś sprawdzić czy stawki i kursy w archiwum typów nie różnią się za bardzo od siebie, by wykluczyć czynnik szczęścia w wynikach typera i sprawdzić, czy typer obstawia na podstawie wiedzy.

Granicę 1000 typów mało który gracz przekracza, a tym bardziej 2000. Typerzy częściej resetują swoją historię typowania i zaczynają od początku.

Płacenie przeciętnemu typerowi z yieldem 5% mija się z celem. Wielu darmowych typerów osiąga lepszy, wysoki yield. Szkoda czasu i pieniędzy, które można wykorzystać bardziej optymalnie, choćby na dobrego typera.

6. Podsumowanie

Oto co warto zapamiętać z tego artykułu:

 • yield jest wyrażany w procentach; może być yield dodatni albo yield ujemny
 • umiejętności graczy ocenia się na podstawie yieldu, ale sam yield nie jest wystarczającym wyznacznikiem
 • yield najlepiej oceni twoje umiejętności typowania przy stabilnym stawkowaniu i wąskim przedziale kursów
 • przy małej ilości typów wahania wartości yieldu są po każdym typie duże
 • im więcej typów tym archiwum bardziej wiarygodne, bo coraz trudniej utrzymać yield na wysokim poziomie

Jeżeli do tej pory nie prowadziłeś historii swoich zakładów, to mam nadzieję, że wraz z kolejnym typem ją stworzysz i zaczniesz oceniać zyskowność swoich zakładów. A może wolisz brać typy od innych? Stwórz wtedy osobne arkusze dla każdego typera.

7. FAQ – pytania dotyczące yieldu

7.1. Dlaczego wartość mojego yieldu tak mocno się waha?

Jeden z Czytelników napisał: “Po około 80 meczach miałem +5% yield. Po 2 tygodniach gry i 200 meczach mam -5% yield. Czy po takiej ilości typów odchylenie yieldu jest naturalne czy też ewidentnie nie gram valuebetów?

Takie wahania yieldu są naturalne i podlegają prawom losowości. Przy kursach ok. @2.0 pewność co do umiejętności typowania daje dopiero ok. 500 typów. W zależności od wielu czynników.

To, że był profit, oznacza, że możesz mieć potencjał. Do precyzyjnego zbadania sprawy potrzebna jest historia typów, a potem analiza typów.

“Pytanie, co zrobiłbyś na moim miejscu? Czy warto trzymać się obecnej strategii?”

Czynników wpływających na wynik z typowania jest mnóstwo. Nie zapominaj o emocjach , które mogą być przyczyną nieprzemyślanych, gwałtownych ruchów.
Na twoim miejscu przygotowałbym checklistę do selekcji typów. A potem ją doskonalił. To pomoże zredukować wpływ emocji i uzyskiwać lepszy yield.

Zobacz artykuł Podręcznik typowania

7.2. Jak osiągnąć dobry yield?

Do uzyskania yieldu 5% trzeba grać zakłady z min. 5% value. Jeśli średnie value wyniesie 1.05, to z 50% szansą będziesz miał yield powyżej 5%, a z 50% szansą yield wyniesie poniżej 5% :) Jeśli poprawisz jakość typów i ograniczysz grę tylko do zakładów z value >1.10, to uzyskanie yieldu >5% będzie dużo bardziej prawdopodobne.

Jeśli twoim celem jest poprawa yieldu, to najlepiej ograniczyć liczbę typów do tych najbardziej wartościowych. Trzeba poprawić jakość kosztem ilości i to zwykle wystarcza. Jeśli to nie pomogło, to błąd tkwi gdzieś w fundamentach. Być może obstawiane zakłady wcale nie mają value? Albo występuje złe stawkowanie? Przyczyn może być wiele.

7.3. Jak poprawić wartość yieldu?

Spójrz jeszcze raz na wzór obliczania yieldu (początek artykułu).

Im większe zyski, tym większy yield.
Im więcej postawionych stawek, tym mniejszy yield.
Im wyższe kursy, tym wyższy możliwy yield (wyjaśnienie w artykule Wysokie kursy).

Z perspektywy zysków może się okazać, że przy niższym yieldzie (np. 8%), ale 2 razy większej liczbie postawionych zakładów (np. z yield=7%), można uzyskać większy zysk wyrażony w PLN. Mimo iż yield będzie wartościowo mniejszy.

Oznacza to, że tak naprawdę interesuje nas maksymalizacja zysków, a nie maksymalizacja yieldu!
Maksymalizacja yieldu jest tylko jednym ze sposobów maksymalizacji zysków.

Nie wystarczy zatem dążyć do jak największej ilości wartościowych zakładów?
Problem polega na tym, że większa ilość zakładów oznacza większą ilość czasu, jaki trzeba poświęcić na znalezienie wartościowych zakładów.

Trzeba więc szukać punktu równowagi, w którym poświęcisz tyle bezcennego czasu, aby uzyskać bardzo dobre wyniki, ale z drugiej strony, aby nie poświęcić za dużo czasu na poszukiwania, bo to odbije się negatywnie na poziomie koncentracji i na uzyskiwanych wynikach.

Myślę, że to najważniejsze czynniki, które wpływają z jednej strony na yield, a z drugiej na wysokość zysków.
Warto przemyśleć czy Twoja strategia zakładów po pierwsze jest zyskowna (warunek konieczny), a po drugie czy stawiasz za małą albo za dużą ilość typów w stosunku do czasu, jaki poświęcasz na zakłady?

Polecany bukmacher:
Murawa boiska z napisem Zakład bez ryzyka do 600 zł i czarno-żółte motywy graficzne bukmachera Fortuna