Yield oznacza z angielskiego “wydajność”, “plon”. Jako czasownik “to yield” oznacza “przynieść”, “rodzić” (plon), “dać” (wynik). W zakładach bukmacherskich współczynnik yield wyraża procentowy zysk. W Wielkiej Brytanii używa się do zakładów częściej wskaźnika ROI (Return On Investement = zwrot z inwestycji). Yield to jeden z najważniejszych współczynników pomiaru umiejętności gracza.

Wymowa

audio-icon.png

yield (mp3)
/ˈjiːld/
Zza tarczy z procentem wychodzi strzałka w górę zielonych słupków na granatowym tle

Skupienie się na wskaźniku yield jest dobrym początkiem do zysków w zakładach bukmacherskich.

1. Definicja yieldu

Def.1. Yield (ang. wydajność, plon, uzysk) to procentowy stosunek sumy zyskanych pieniędzy do sumy zainwestowanych pieniędzy.
yield = (suma zysków / suma stawek) * 100%

Yield to pojęcie, które występowało na początku tylko w świecie finansów (akcje, obligacje, papiery dłużne, inwestycje itp), aby określić jak bardzo opłaca się w coś inwestować. Z czasem termin ten trafił do świata zakładów bukmacherskich i na stałe się w nim zakorzenił, po tym jak zakłady zaczęły być traktowane jak inwestycja.

Na niektórych stronach możesz się spotkać z bliźniaczym pojęciem ROI, który jest miarą zysku z inwestycji stosowaną głównie w USA:

Def.2. ROI – (ang. Return On Investment = zwrot z inwestycji) procentowy stosunek sumy zwróconych pieniędzy do sumy zainwestowanych pieniędzy.

Następująca zależność jest prawdziwa: ROI = 100% + yield.

2. Jak obliczyć yield?

Do policzenia yieldu potrzebujemy dwie wartości:

 • suma zysków: zsumuj stawki wszystkich wygranych zakładów i odejmij od nich sumę wszystkich przegranych zakładów
 • suma stawek: zsumuj stawki wszystkich postawionych zakładów (zwrotów też)

PRZYKŁAD 1:

Zobaczmy obliczanie yieldu na przykładzie historii 5 typów:

Historia 5 typów: obliczanie yieldu
ZdarzenieTypKursStawkaWynikWygrana
(=Kurs*Stawka)
Zysk
(=Wygrana – Stawka)
Mecz 1X3.505,0 PLNX17,5 PLN+12,5 PLN
Mecz 211.503,0 PLN14,5 PLN+1,5 PLN
Mecz 322.404,0 PLN1-4,0 PLN-4,0 PLN
Mecz 423.102,0 PLN1-2,0 PLN-2,0 PLN
Mecz 5X3.202,0 PLNX6,4 PLN+4,4 PLN

Zysk = Wygrana – Stawka = Kurs * Stawka – Stawka = (Kurs – 1) * Stawka

Suma zysków = Suma wygranych – Suma stawek = 12,5 + 1,5 – 4,0 – 2,0 + 4,4 = 12,4 [zł]
Suma stawek = 5+3+4+2+2 [zł] = 16 [zł]

yield = 12,4/16 * 100% = 77,5%.

UWAGA:
Jeśli twój zakład zakończył się zwrotem lub częściowym zwrotem, to też powinieneś go uwzględnić przy obliczaniu yieldu, bo poświęciłeś czas i pieniądze na jego postawienie. W przypadku zwrotu “tracisz” jedynie czas. W cudzysłowie, bo każdy zakład czegoś uczy.

3. Yield jako wyznacznik zysku

Yield to pierwszy i najważniejszy czynnik jaki się sprawdza przy określaniu jakości typeramocnych stron typera. Yield każdy może sobie łatwo policzyć z powyższych wzorów w arkuszu Excel na podstawie prowadzonej historii typów.

Jeśli yield ma wartość dodatnią – gracz zarobił.
Jeśli yield ma wartość ujemną – gracz stracił.

PRZYKŁAD 2:

yield = 10% mówi o tym, że ktoś zyskał 10% od każdej włożonej złotówki. Jeśli postawił w sumie 1.000 PLN, to teraz ma 1100 PLN*. Jeśli postawił w sumie 10.000 PLN to teraz ma 11.000 PLN*.

Yield może mieć także ujemną wartość.

PRZYKŁAD 3:

yield = -5% mówi o tym, że ktoś traci 5% z każdej zainwestowanej złotówki. Jeśli postawił w sumie 1.000 PLN, to teraz ma 950 PLN*. Jeśli postawił w sumie 10.000 PLN to teraz ma 9.500 PLN*.

* – publikowany yield na stronach typerów nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości; może wystąpić rozbieżność między tym co ktoś podaje w Internecie a realizacją zapisanych zakładów (np. problemy z wypłatą środków od bukmachera, zmiana kursów między publikacją typu a postawieniem zakładu, zmyślone archiwum typów celem wyłudzenia pieniędzy itp.)

4. Od czego zależy yield?

4.1 Yield jako niepełny wyznacznik

Sam yield nie może posłużyć do interpretacji umiejętności gracza. Bardzo ważna jest ilość typów i rodzaj stawkowania (progresja i wartości stawki bardzo odbiegające od średniej stawki zaciemniają obraz umiejętności gracza).

Najważniejsze czynniki jakie wpływają na wartość yield według siły wpływu to:

 1. Ilość postawionych typów.
 2. Rodzaj stawkowania.
 3. Umiejętności typera (dobór zdarzeń, skuteczność trafień).
 4. Średnia wysokość stawianych kursów.

4.2 Ilość stawianych typów

Yield przede wszystkim zależy od ilości oddanych typów. Jeden trafiony typ po kursie @2.0 daje yield 50%. Dwa typy trafione po kursie @2.0 (niezależnie od stawki) dają yield 100%. Jeśli gracz będzie ciągle obstawiał kurs @2.0, to w końcu nie trafi i jego yield spadnie gwałtownie poniżej 100%.

Jeśli przeanalizujemy historię 100 typów po kursie @2.0 to gracz trafi najprawdopodobniej 40-60 zakładów, a resztę przegra. Daje nam to obraz jak wygląda yield po 100 zakładach:

 • 40 ze 100 trafionych zakładów po kursie 2.0 i stałej stawce na zakład daje yield = ((2,0-1) * 40 – 60)/100 * 100% = -20%
 • 50 ze 100 trafionych zakładów po kursie 2.0 i stałej stawce na zakład daje yield = ((2,0-1) * 50 – 50)/100 * 100% = 0%
 • 55 ze 100 trafionych zakładów po kursie 2.0 i stałej stawce na zakład daje yield = ((2,0-1) * 55 – 45)/100 * 100% = +10%
UWAGA:
Jeśli gracz stawia taką samą stawkę na każdy zakład to wartość yield nie zależy od stawki (wynika to ze wzoru podanego w definicji) i do obliczeń można przyjąć dowolną wartość stawki, np. 1.

Widzimy jak drastycznie spadła wartość yieldu poniżej wartości 100%. Największe wahania yieldu występują zawsze na początku typowania (tworzenia historii typów).

Yield zwykle spada i stabilizuje się wraz ze wzrostem ilości typów w archiwum. Z czasem coraz trudniej jest utrzymać yield na odpowiednio wysokim poziomie (mają na to wpływ czynniki jakości typów i psychologiczne).

UWAGA:
Do wiarygodnej interpretacji yieldu, przy możliwie płaskiej stawce, wymaganie jest od 50 do 500.000 typów (!) w zależności od wyliczonego yieldu i wysokości obstawianych kursów.
Fakt, że istnieją gracze, którzy w wystarczająco długim okresie czasu osiągają regularnie dodatni yield dowodzi, że na zakładach bukmacherskich da się zarabiać.

4.3 Rodzaj stawkowania

Za bardzo zróżnicowane stawkowanie oraz wszelkie systemy progresywne zaburzają obraz umiejętności typera jaki powinien dawać yield. Wynika to z tego, że gracz stosujący skrajne stawki wpływa gwałtownie na zmiany yieldu, a takie zakłady nie mają wartości statystycznej.

PRZYKŁAD 4:

Rozważmy 2 sytuacje, w których gracz obstawia każdy zakład po kursie @2.0, ale z różnym stawkowaniem. W obu przypadkach trafił tylko 1 z 3 zakładów, czyli wykazał identyczną skuteczność (liczba trafionych / liczba zakładów) na niskim poziomie 33,3%.

Równe stawkowanie
Stawka 1Wynik 1Wynik 2Wynik 3
Zakład 110nietrafionynietrafionytrafiony
Zakład 210nietrafionytrafionynietrafiony
Zakład 310trafionynietrafionynietrafiony
Yield-33,3%-33,3%-33,3%
Skrajne stawkowanie
Stawka 1Wynik 1Wynik 2Wynik 3
Zakład 11nietrafionynietrafionytrafiony
Zakład 210nietrafionytrafionynietrafiony
Zakład 3100trafionynietrafionynietrafiony
Yield80,2%-82,0%-98,2%

To tylko 3 zakłady, ale na dłuższej historii typów zasada będzie ta sama: kluczowe będzie czy zakłady z wyższą stawką zostały trafione (większa waga).

Czy wolałbyś żeby twój kapitał zmieniał się skokowo w zależności od szczęścia czy żeby zmieniał się stabilnie tak, żebyś miał czas skorygować swoje błędy zanim zbankrutujesz?

PRZYKŁAD 5:

Gracz postawił 10 zakładów po kursie @2,0. Na każdy zakład przeznaczył 10 PLN. 4 wygrał, 6 przegrał, co dało stratę -20 PLN przy sumie stawek 100 PLN. Jego yield wynosi zatem -20%.

Widząc, że traci w ten sposób, postanowił zwiększyć stawkę do 20 PLN żeby “odrobić straty”. Trafił szczęśliwie 2 kolejne zakłady i jego yield znów był dodatni (zadanie: policz ile wyniósł).

Po większej ilości zakładów znów się okazało, że przy kursie @2.0 jego skuteczność trafień wynosi tylko 40%. Więc po pewnym czasie jego yield znów stał się ujemny. Gdy tylko widział, że wchodzi na minus, stosował progresję i zwiększał stawki. Ciągu dalszego można się domyślać – zbankrutował, bo dalsze zwiększanie stawek okazało się w końcu niemożliwe, bo zabrakło mu pieniędzy.

PRZYKŁAD 6:

Weźmy sytuację z Przykładu 5 po 10 zakładach. Tym razem gracz postanowił postawić na pewniaka 100 PLN po kursie @1,20. Trafił i odrobił 20 PLN straty jednym zakładem.

Wkrótce sytuacja się powtórzyła, więc znów poszukał pewniaka. Tym razem nie udało mu się trafić i w końcu także zbankrutował goniąc straty.

4.4 Umiejętności typera

Taktyka z Przykładu 5 nazywa się reanimowaniem trupa. Gdy twoje zakłady nie mają value, musisz popracować na jakością swoich zakładów. Zmiana stawkowania nigdy nie pomoże w takim przypadku.

Wartość yieldu w Przykładzie 5 i 6 jest zakłamana, ponieważ o jej wartości decydują pojedyncze, ryzykowne zakłady, a nie seria zakładów z całej historii. Obstawianie jednego ryzykownego typu o bardzo dużej stawce (zwykle po to by odrobić straty lub wykorzystać “okazję”) jest sprzeczny z zasadami bezpiecznego budowania kapitału i świadczy o niedojrzałości gracza.

UWAGA:
Możesz wykorzystać yield do zbadania swoich umiejętności typerskich, jeśli stosujesz płaską stawkę. Każdy początkujący gracz powinien od niej zacząć i rozważyć zmianę stawkowania dopiero gdy osiągnie yield min. 5%.

Gracze min. średniozaawansowani stosują często stawkowanie modulowane. Ma to sens wtedy i tylko wtedy, gdy przynosi ono większe zyski niż płaska stawka dla tych samych zakładów. Jeśli tak nie jest, oznacza to, że gracz nie umie dobrze przypisać wag stawek do zakładów.

Gracze zawodowi mogą rozważyć ewentualnie agresywne stawkowanie procentowe ze współczynnikiem <0,5%.

4.5 Średnia wysokość stawianych kursów

PRZYKŁAD 7:

Równe kursy
Stawka 1KursWyniki 1Wyniki 2
Zakład 1102.0nietrafionynietrafiony
Zakład 2102.0nietrafionynietrafiony
Zakład 3102.0trafionytrafiony
Zakład 4102.0trafionynietrafiony
Yield0%-50%

 

Skrajne kursy – stała stawka
Stawka 1KursWyniki 1Wyniki 2
Zakład 1102.0nietrafionynietrafiony
Zakład 2102.0nietrafionynietrafiony
Zakład 3102.0trafionytrafiony
Zakład 4105.0trafionynietrafiony
Yield75%-50%

 

Skrajne kursy – stawka zależna od kursu
Stawka 1KursWyniki 1Wyniki 2
Zakład 1102.0nietrafionynietrafiony
Zakład 2102.0nietrafionynietrafiony
Zakład 3102.0trafionytrafiony
Zakład 42.55.0trafionynietrafiony
Yield0%-38,5%

Skuteczność w wariancie “Wyniki 1” wynosi 50%, a w wariancie “Wyniki 2” wynosi 25%.

Wydaje się, że najlepiej stosować skrajne kursy ze stałą stawką, bo wtedy yield wychodzi najlepiej. Tabele jednak nie pokazują tego, że kurs @5.0 jest trudniej trafić niż kurs @2.0. Dlatego w praktyce przy skrajnych stawkach lepiej zastosować stawkę dostosowaną do poziomu ryzyka (trzecia tabela). Takie stawkowanie jest znacznie stabilniejsze dla kapitału gracza, a utrzymanie się w grze niezależnie od czynników szczęścia jest kluczowe.

Podobnie, jak ze stawkami, skrajne wartości kursów zaburzają obraz yieldu. Jeśli gracz obstawił 3x zakład z kursem @2.0 po 10 PLN, to znaczenie wyników tych zakładów jest małe, skoro wynik zakładu po kursie @5.0 za 10 PLN zmieni gwałtownie yield. To ten ostatni zakład ma “największą wagę” (chyba że stawka byłaby proporcjonalnie zmniejszona – dlatego alternatywą dla płaskiej stawki jest modulowana) i od tego czy został trafiony czy nie, będzie zależała wartość yieldu.

WNIOSEK:
W ramach jednej historii typów nie powinno się mieszać bardzo różnych wartości kursów. Trzeba zacząć nową historię lub posegregować typy według przedziału kursów i dostosować do przedziałów kursowych stawki (obliczając yield dla każdego przedziału osobno). Dodatkowo w historii typów najlepiej rozważać wyniki w dwóch wariantach: płaska stawka vs modulowana.

5. Jaka powinna być wartość yieldu?

5.1 Znaczenie yieldu

Yield jest najważniejszym parametrem w zakładach, ponieważ odzwierciedla rentowność inwestycji pieniędzy w czasie obstawiania zakładów. Większość graczy stara się, aby uzyskać jak największy yield. Ewentualnie aby uzyskać dodatni yield, ale nie poświęcać na niego zbyt wiele czasu.

PRZYKŁAD 8:

Wyobraź sobie że pewien gracz z początkowym kapitałem 100.000 zł po roku grania w zakłady uzyskał zysk 10.000zł i ma w sumie 110.000 PLN. Przez cały rok postawił łącznie 400 zakładów – każdy po 1.000zł. Na analizę zakładów poświęcił 400h.

Jak myślisz czy ten gracz był zadowolony ze swojego wyniku? Uzyskał yield 2,5%, a jego roboczogodzina wyniosła tylko 25 PLN. To zdecydowanie za mało przy tak dużym kapitale, który mógł oddać do banku i zarobić nie tracąc czasu.

5.2 Szukaj typerów z yieldem min. 10% albo graj sam

Są różne szkoły, w których precyzuje się pożądaną wartość yieldu w zależności od ilości typów w archiwum. Zobacz artykuł o selekcji typerów by poznać zdanie admina SureBety.pl na ten temat.

Paweltyper (współautor artykułu) sugeruje następujące min. wartości yieldu dla dobrych typerów:

 • 10% po co najmniej 250 typach
 • 8% po co najmniej 500 typach
 • 7% po co najmniej 1000 typach
 • 5% po co najmniej 2000 typach

Sugerowane przeze mnie wartości yieldu dla bardzo dobrych typerów powinny przekraczać:

 • 12% po co najmniej 250 typach
 • 10% po co najmniej 500 typach
 • 8% po co najmniej 1000 typach
 • 6% po co najmniej 2000 typach

Serwisy oferujące płatne typy powinny spełniać te drugie kryteria. Oczywiście cena idzie często w parze z jakością, choć ta druga nie zawsze jest zachowana. Oczywiście opłacalność typów zależy mocno od ceny za jaką są sprzedawane typy i budżetu gracza.

Po sprawdzeniu wartości yieldu powinieneś sprawdzić czy stawki i kursy w archiwum typów nie różnią się za bardzo od siebie, by wykluczyć wyniki typera czynnikiem szczęścia.

Granicę 1000 typów mało który gracz przekracza, a tym bardziej 2000. Typerzy częściej resetują swoją historię typowania i zaczynają od początku.

Płacenie przeciętnemu typerowi z yieldem 5% mija się z celem. Wielu darmowych typerów osiąga lepszy yield. Szkoda czasu i pieniędzy, które można wykorzystać optymalniej.

6. Podsumowanie

Oto co warto zapamiętać z tego artykułu:

 • yield jest wyrażany w procentach; może być dodatni albo ujemny
 • umiejętności graczy ocenia się na podstawie yieldu, ale sam yield nie jest wystarczającym wyznacznikiem
 • yield najlepiej oceni twoje umiejętności typowania przy stabilnym stawkowaniu i wąskim przedziale kursów
 • przy małej ilości typów wahania wartości yieldu są po każdym typie duże
 • im więcej typów tym archiwum bardziej wiarygodne, bo coraz trudniej utrzymać yield na wysokim poziomie

Jeżeli do tej pory nie prowadziłeś historii swoich zakładów to mam nadzieję, że wraz z kolejnym typem ją stworzysz i zaczniesz oceniać profitowość swoich zakładów, a może wolisz brać typy od innych? Stwórz wtedy osobne arkusze dla każdego typera.

7. FAQ – pytania dotyczące yieldu

7.1. Dlaczego wartość mojego yieldu tak mocno się waha?

Jeden z Czytelników napisał: “Po około 80 meczach miałem +5% yield. Po 2 tygodniach gry i 200 meczach mam -5% yield. Czy po takiej ilości typów odchylenie yieldu jest naturalne czy też ewidentnie nie gram valuebetów?

Takie wahania yieldu są naturalne i podlegają prawom losowości. Przy kursach ok. @2.0 pewność co do umiejętności typowania daje dopiero ok. 500 typów. W zależności od wielu czynników.

To, że był profit, oznacza, że możesz mieć potencjał. Do precyzyjnego zbadania sprawy potrzebna jest historia typów, a potem analiza typów.

Pytanie co zrobiłbyś na moim miejscu? Czy warto trzymać się obecnej strategii?

Czynników wpływających na wynik z typowania jest mnóstwo. Nie zapominaj o emocjach.
Na twoim miejscu przygotowałbym checklistę do selekcji typów. A potem ją doskonalił. To pomoże zredukować wpływ emocji.

Zobacz artykuł Podręcznik typowania

7.2. Jak osiągnąć dobry yield?

Do uzyskania yieldu 5% trzeba grać zakłady z min. 5% value. Jeśli średnie value wyniesie 1.05, to z 50% szansą będziesz miał yield powyżej 5%, a z 50% szansą yield wyniesie poniżej 5% 🙂 Jeśli poprawisz jakość typów i ograniczysz grę tylko do zakładów z value >1.10, to uzyskanie yieldu >5% będzie dużo bardziej prawdopodobne.

Jeśli twoim celem jest poprawa yieldu, to najlepiej ograniczyć liczbę typów do tych najbardziej wartościowych. Trzeba poprawić jakość kosztem ilości i to zwykle wystarcza. Jeśli to nie pomogło, to błąd tkwi gdzieś w fundamentach. Być może obstawiane zakłady wcale nie mają value? Albo występuje złe stawkowanie? Przyczyn może być wiele.

Zobacz też:
Valuebet
Systemy stawkowania