Ustawa hazardowa 2010 oraz jej nowelizacja 2017 wymuszają na bukmacherach lepsze poznanie swoich klientów. Niewielu początkujących graczy wie, że bukmacherzy weryfikują konto dopiero w momencie wypłaty. Jeśli weryfikacja nie przebiegnie pomyślnie, gracz może mieć problem z odzyskaniem swoich pieniędzy.

Te mecze proszę na dziś. A dowodzik jest? Zapomniałbym o wygranym kuponie. Chodziło o dowodzik z datą urodzenia.

#2. Dowodzik jest?, Źródło: SureBety.pl

1. Co to jest procedura KYC?

Def. Procedura KYC (ang. Know Your Customer) oznacza proces weryfikacji klienta, który znaczy dosłownie “Znaj Swojego Klienta”. Jest to procedura weryfikacji tożsamości i danych majątkowych.
Ludzik obok checklisty wypełnionej na zielono

Weryfikacja tożsamości może obejmować kilka dokumentów,
fot. CoraMax (ShutterStock)

Celem procedury KYC jest:

 1. Ochrona nieletnich i uzależnionych.
 2. Przeciwdziałanie nielegalnym działaniom w tym m.in.:
 3. Weryfikacja czy gracz nie jest osobą eksponowaną politycznie (PEP) – ta musi wypełnić dodatkowe oświadczenie.

Cel procedury KYC jest realizowany poprzez żądanie większej ilości informacji na temat klienta.

Przejście procesu KYC umożliwia kontynuowanie działań finansowych, tj. obstawianie zakładów, gra w kasynie, sprzedaż i wymiana walut itp. Zwykle można kontynuować grę w trakcie procesu KYC, ale jeśli trwa on zbyt długo, z powodu klienta, bukmacherzy zawieszają konto gracza do momentu spełnienia wymogów.

W ramach zakładów wzajemnych legalni bukmacherzy wymagają od gracza potwierdzenia pełnoletności (przepisy obowiązujące bukmacherów nie pozwalają na świadczenie usług osobom poniżej 18. roku życia), podania adresu zamieszkania oraz danych o indywidualnym koncie bankowym. W ramach procedur AML gracz może zostać poproszony także o dokumenty majątkowe.

W przyszłości także osoby uzależnione będą miały w Polsce utrudniony dostęp do firm hazardowych. W niektórych krajach już są wdrażane takie systemy.

reklama
Murawa boiska z napisem Zakład bez ryzyka do 600 zł i czarno-żółte motywy graficzne bukmachera Fortuna

2. Co zawiera procedura KYC?

U bukmacherów zagranicznych procedura KYC jest już od dawna standardem.

O uruchomieniu procedury KYC będziesz zwykle powiadamiany emailowo.

Przykładowy email procedury KYC zawiera:

 1. Informację o wszczęciu procedury KYC przed realizacją wypłaty.
 2. Informacje dlaczego procedura KYC jest wymagana.
 3. Prośba o przysłanie czytelnego skanu/zdjęcia dokumentu tożsamości (w poniższym przykładzie paszport, ID albo prawo jazdy).
 4. Prośba o przysłanie dowodu adresu zameldowania (w formie zdjęcia albo PDF), który został podany podczas rejestracji konta. Dokument NIE może być starszy niż 3 miesiące (czasem jest okres 6 miesięcy).
  Akceptowane dokumenty w poniższym przykładzie:

  • oświadczenie z banku,
  • rachunek za media (prąd, gaz, woda, TV, internet itp.),
  • rządowe oświadczenie podatkowe (PIT),
  • oświadczenie z urzędu miasta, notariusza czy policji.
 5. Zwykle NIE są akceptowalne “dowody”, które łatwo zmanipulować:
  • rachunek za telefon jako dowód zamieszkania,
  • printscreen lub zdjęcie danych z przeglądarki (można je edytować).

W skrajnych przypadkach akceptowane mogą być także:

 • pozwolenie na broń
 • książeczka wojskowa
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
 • inne dokumenty, które wydaje się na podstawie dowodu osobistego

3. Przykład procedury KYC

Poniżej przykład jednego z najlepiej przygotowanych emaili do procedury KYC, jaki kiedykolwiek miałem “przyjemność” czytać. To nigdy nie jest przyjemne, więc nie warto z tym zwlekać, tylko przechodzić przez ten proces jak najszybciej.

Hello Krzysztof,

We have received your withdrawal request. Unfortunately, your withdrawal has to be put on hold as we need to comply with the KYC procedure before we can process the withdrawal.

Please note that your withdrawal request will be cancelled and the funds will be returned to your Main account if you don’t send the required documents within 48h.

In order to re-verify your account, please send the following documents at [email protected]***.com:

In order to maintain the highest level of security, we require our customers to provide us with certain documentation as part of KYC (“Know Your Customer”) policy. In accordance with the regulations under which we operate we are obliged to verify the accounts in order to prevent any kind of fraudulent behaviour (betting from restricted countries, gaming by minors, identity theft, money laundering, etc).

Please provide us with the one of the following documents:

1. A clear photocopy of your Government issued Photo ID:

 • International Passport, or
 • Front and back side of ID Card, or
 • Front and back side of Driver’s License (if expiry date of the document is not stated, please provide us with an International passport).

Please find the necessary photo requirements examples below:

Zdjęcie dużego dowodu osobistego jako dobre, zdjęcie fragmentu dowodu osobistego jako złe, zdjęcie małego dowodu osobistego jako złe

Poprawne zdjęcie lub skan dokumentu powinien mieć widoczne wszystkie krawędzie i być czytelny.

2. Further, we would need a clear picture or a PDF file attachment of the most recent, full size proof of residence document for the period of last three months, showing your full name and the residential address stated in your account.

 • Acceptable documentation:
  Bank or Credit card statement (transactions and other sensitive details may be covered),
  utility bills such as electricity/gas/water/ TV/Internet bills,
  official government taxes
  or proof of residence from local municipality or the Police.

Kindly note that we do not accept mobile phone bills as a proof of residency nor screenshots or images printed directly from webpage. Please note that any document sent must have all the edges clearly visible.

Upon receiving the documents, you will be notified during the period of 48 hours on the status of your account or if the additional documentation is required. After the KYC renewal procedure has been finished your account will be fully verified and you will be notified via email.

Should you require any further assistance please feel free to contact us.

Kind regards,
Sanya

W treści emaila pojawia się pojęcie “restricted countries“, które oznacza kraje objęte ograniczeniami. Można by z tego wnioskować, że Polska do nich należy, ale zwykle tak NIE JEST.

Polska dla większości bukmacherów zagranicznych nie należy do zbioru “krajów ograniczonych”. Jeżeli “Polska” była w czasie procesu rejestracji na liście krajów możliwych do wyboru, to można z tego wnioskować, że rejestracja z obszaru Polski u tego bukmachera jest dozwolona (jeżeli coś nie jest zabronione, to zwykle oznacza, że jest dozwolone).

Powyższy email został wysłany od jednego z betbrokerów i w jego przypadku do krajów ograniczonych należą: Francja, Hiszpania, Portugalia, Serbia, UK, USA.

Zwykle na tej liście pojawiają się kraje, w których hazard jest zabroniony, jak np. Chiny.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, lista ograniczonych krajów czasami jest w Regulaminie bukmachera (ang. Terms & Conditions). Jeśli nie, wystarczy zapytać na czacie lub emailem PRZED rejestracją konta u danego betbrokera/bukmachera.

4. Procedura KYC w Polsce

Procedury weryfikacji tożsamości w przypadku bukmacherów z licencją na działalność online w Polsce są określone w Polityce prywatności każdego bukmachera. Znajdziesz je w sekcji dotyczącej KYC.

[screen]

Zakłady można zawierać bez przesyłania wymaganych dokumentów (w ramach kont tymczasowych). W praktyce jednak KYC w Polsce zmusza gracza do uzupełnienia danych. Inaczej gracz nie otrzyma potencjalnych wygranych.

Wszystkie aspekty dotyczące sposobu działania weryfikacji polityki KYC reguluje jednolity tekst ustawy hazardowej.

4.1. Zakłady wzajemne

Każdy gracz, czy zakładach online, czy to w zakładach naziemnych, czy to w kasynie jest wpisywany do rejestru i przypisywana jest mu wartość wygranej/przegranej.

Bukmacherzy i kasyna są zobowiązani do archiwizacji różnych danych celem kontroli, zapobiegania nadużyciom i w celach fiskalnych:

15.d.8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia: 

2) zakres danych, które podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany archiwizować, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej kontroli i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia weryfikacji przestrzegania przez ten podmiot przepisów regulujących ten rodzaj działalności.

Ryzyko negatywnego wpływu hazardu na osoby niepełnoletnie jest wysokie, dlatego na organizatorze gier ciąży obowiązek weryfikacji wieku uczestników:

Art. 15i. 1. W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności: 

2) procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;

Bukmacher zawsze ma możliwość zmiany wyniku kuponu lub jego anulowania, ale każda taka zmiana powinna zostawiać ślad, celem późniejszego badania autentyczności kuponu, w przypadku sporu na linii gracz-bukmacher:

17.3. Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany zabezpieczyć stosowane dowody udziału w zakładzie wzajemnym przed ingerencją osób nieuprawnionych i zapewnić możliwość weryfikacji ich autentyczności.

4.2. Kasyna

Każdy gracz wchodzący do kasyna, musi okazać dowód tożsamości:

Art. 15a. 1. W ośrodkach gier prowadzi się, na koszt podmiotu urządzającego grę, rejestrację gości. Rejestracja jest warunkiem wstępu gości do ośrodka gier.

2. W celu dokonania rejestracji osoba kierująca ośrodkiem gier albo upoważniony przez nią pracownik ośrodka sprawdza tożsamość gościa ośrodka gier na podstawie dokumentu potwierdzającego jego wiek i tożsamość.

W kasynach stosuje się systemy audiowizualne do kontroli poprawności gier i do weryfikacji tożsamości:

Art. 15b. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry oraz salonie gry na automatach jest obowiązany do zainstalowania w kasynie gry oraz salonie gry na automatach audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego weryfikację prawidłowości określania rezultatów gier, rozliczania żetonów i pieniądza gotówkowego, wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych oraz rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzaniem gier, a także zapewniającego możliwość kontroli i weryfikacji osób wchodzących do kasyna gry oraz salonu gry na automatach, za pomocą zapisu sygnału audiowizyjnego.

5. Dokumenty do weryfikacji KYC

Weryfikacja danych gracza w praktyce przebiega następująco:

 • rejestracja konta w punktach stacjonarnych – okazujesz dowód tożsamości (aktualny dowód osobisty lub paszport) i numer indywidualnego konta bankowego. Cały proces zakładania profilu przeprowadza pracownik bukmachera,
 • rejestracja konta u legalnego bukmachera przez Internet – w formularzu rejestracyjnym wpisujesz podstawowe dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania itd.). Właściwa procedura KYC zaczyna się od przesłania skanu dowodu tożsamości oraz przelania pierwszego depozytu z imiennego konta bankowego,
 • rejestracja konta u zagranicznego bukmachera lub u betbrokera – taka jak w przypadku legalnego bukmachera online

5.1. Dowód osobisty

Trzy stojące muzułmanki pokazują przed sobą swoje dowody osobiste

Czasem bukmacherzy wymagają zrobienia zdjęcia z dowodem w ręku.

Dowód osobisty jest twoim dowodem tożsamości. Znajdują się na nim takie dane jak:

 • imię i nazwisko
 • seria i nr dowodu
 • pesel
 • podpis

Jakich nadużyć można się obawiać jeśli ktoś skopiuje Twój dowód? Dzięki niemu można wziąć pożyczkę w banku, wynająć samochód czy kupić komórkę na abonament. Chodzi o wszelkiego rodzaju przestępstwa gdzie ktoś legitymuje się twoimi danymi.

Szanse, że nieuczciwy pracownik podrobi akurat twój dowód są moim zdaniem znikome. Co do trudności podrobienia dowodu nie wypowiem się, bo nie czuję się ekspertem w tym temacie.

Problem pojawia się raczej wtedy gdy zgubi się dowód osobisty i nie zgłosi się tego.

Jeśli nawet ktoś uzyska wszystkie twoje dane, to i tak z samymi danymi nic nie zrobi.

W skrajnych przypadkach bukmacherzy proszą o zrobienie zdjęcia dowodu trzymając go w ręce.

5.2. Karta debetowa/kredytowa

Kłódka leżąca na dwóch kartach kredytowych

Chroń swoje karty kredytowe,
fot. Shutterstock

W przypadku płatności kartą (najczęściej kredytową), wymagany jest często skan obu stron karty (z zamazanymi niektórymi cyframi).

Zakładając konto u bukmachera oświadczamy, że jesteśmy jedynymi osobami, które z danego konta będą korzystać.

Nie potrzeba mieć fizycznie karty kredytowej w ręku aby się nią posłużyć. Wystarczą dane, które się na niej znajdują! Dlatego chroń dane swojej karty!

Kartą kredytową można płacić w Internecie. Wystarczy podać dane znajdujące się na karcie i w ten sposób zapłaci się za zakupy.

Oto kilka wskazówek jak chronić karty kredytowe.

5.3. Bezpieczeństwo skanów

Rozważmy sytuację gdy bukmacher poprosi Cię o przesłanie skanu dowodu osobistego i karty kredytowej z obu stron.

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa polecają, by skan dowodu tożsamości opatrzyć w następujące elementy:

 • KIEDY – podać datę
 • KOMU – dla kogo jest ten skan (np. dodać adnotację “skan dla bukmachera XYZ”)
 • W JAKIM CELU

Jeśli taki skan zostanie wykorzystany w sposób niepowołany (a z taką notatką na pewno nikt go nie wykorzysta), to będziesz wiedział, gdzie dochodzić swoich praw.

Jeśli firma nie zgodzi się na takie ocenzurowanie skanu rozważ rezygnację z jej usług i skorzystanie z konkurencji.

W przypadku skanu karty kredytowej trzeba zakryć 8 środkowych cyfr widocznych z przodu karty, a na tylnym skanie kod CVV oraz środkowe liczby z przedniej strony, gdy widać ich zarys na tylnym skanie.

skrill-front-censored.jpg

Przód skanu karty Skrill do weryfikacji dla bukmachera, Źródło: materiały własne SureBety.pl

skrill-back-censored.jpg

Tył skanu karty Skrill do weryfikacji dla bukmachera z zaznaczeniem czym jest kod CVV,
Źródło: materiały własne SureBety.pl

Jeśli bukmacher nie przyjmie takiego skanu (tak mi się zdarzyło), nigdy NIE zgadzaj się na przesłanie pełnego skanu karty. Wybierz inną metodą płatności, jeśli to możliwe. Rozważ zamknięcie konta u takiego bukmachera, który nie dba o bezpieczeństwo danych swoich klientów.

Na podstawie skanu dowodu tożsamości i przelewu pieniężnego bukmacher uzyskuje informacje na temat wieku oraz adresu zameldowania gracza. Adres zamieszkania wprowadzamy na pierwszym etapie rejestracji profilu.

5.4. Konto bankowe

Ważne, aby konto bankowe było powiązane bezpośrednio z nami – to kolejny element weryfikujący naszą tożsamość. Jeśli wyślesz przelew z konta bankowego osoby trzeciej, zapewne nie zostanie to wykryte od razu. Problemy pojawią się zapewne w momencie zlecenia wypłaty!

6. Metody weryfikacji KYC na świecie

6.1. Weryfikacja emailowa

Zwykle bukmacherzy weryfikują konta graczy za pośrednictwem żądania dokumentów. Taka metoda nie zużywa ich zasobów czasowych.

Są jednak bukmacherzy, którzy spotykają się z dużą ilością nadużyć i oni w stosunku do niektórych (lub wszystkich) kont mogą stosować np. weryfikację telefoniczną lub przez Skype.

6.2. Rozmowa telefoniczna / skype

W niektórych przypadkach bukmacher może zastosować rozmowę telefoniczną jako metodę weryfikacji. Najczęściej w przypadku podejrzenia multikonta, tj. gdy konto jest założone na kobietę lub osobę w bardzo podeszłym wieku.

W przypadku weryfikacji telefonicznej (telefon/skype) osoba weryfikowana jest proszona o to, by przebywała sama w pomieszczeniu i nie może się z nikim konsultować. O umówionej godzinie następują połączenie i rozmowa.

Pytania ze strony bukmachera mogą dotyczyć wszystkiego co jest związane z kontem lub danymi osobowymi.

7. FAQ – Najczęściej zadawane pytania

7.1. Dlaczego bukmacherzy stosują procedurę KYC?

Egzekwowanie procedur KYC wymusza na bukmacherach prawo.

Jest ono np. bardzo surowo egzekwowane w Wielkiej Brytanii. Irlandzki bukmacher Paddy Power został ukarany kwotą £307.250 za “poważne uchybienia” dotyczące 3 klientów:

 1. W pierwszym przypadku bukmacher niewłaściwie ustalił źródło funduszy, które klient o wysokiej wartości obstawiał za pośrednictwem terminali bukmacherskich o stałym kursie. Klient twierdził, że jest właścicielem wielu restauracji, co rzekomo przyjęli pracownicy według wartości rynkowych.Personel bukmachera następnie dowiedział się, że gracz pracował w pięciu miejscach, aby sfinansować swoje zakłady, ale twierdził, że czuje się dobrze ze swoim poziomem działalności bukmacherskiej, dzięki czemu Paddy Power pozwolił mu kontynuować grę. Jednak gdy jego pojawienie się w sklepie stało się rzadsze, starszy personel Paddy doradził, aby podjąć działania zachęcające gracza do częstszego odwiedzania.Jeden z pracowników Paddy Power wpadł później na tego gracza na ulicy i dowiedział się, że gracz stracił wszystkie prace i był teraz bezdomny. UK Gambling Commission twierdzi, że dopiero wtedy był to pierwszy punkt, w którym zarząd Paddy Power postanowił skierować mężczyznę w stronę wsparcia dla hazardu problemowego.
 2. Drugi przypadek detaliczny oznaczony przez UKGC dotyczył kobiety, która podejrzewała kierownika sklepu o pranie szkockich banknotów za pośrednictwem FOBT. Pomimo powtarzających się powiadomień dla kadry kierowniczej, kierownikowi powiedziano, że musi uzasadnić swoje podejrzenia, zanim będzie można podjąć jakiekolwiek działanie.Sześć miesięcy później policja zgłosiła własne obawy dotyczące prania pieniędzy szkockich w Londynie, po czym Paddy próbował ustalić źródło funduszy gracza. Paddy, nie mogąc zweryfikować słów kobiety, wydalił ją z punktu sprzedaży i złożył raport o podejrzanej działalności. Paddy Power następnie stwierdził, że odpowiedź personelu wyższego szczebla na raporty kierownika była błędna.
 3. Trzeci przypadek dotyczył pewnego Marka Cooneya, pracownika banku, który ukradł £250.000 klientom banku, aby sfinansować swój nałóg zakładów online. Skala zakładów Cooneya skłoniła Paddy’ego do zbadania źródła jego bogactwa, ale ograniczało się to tylko do potwierdzenia, że ​​jego nazwisko nie pojawiło się na listach sankcji ani w żadnych negatywnych doniesieniach medialnych i że miał dom o wartości £125.000.Jednak pomimo tego, że Paddy Power oznaczył Cooneya jako “średnie ryzyko” i zalecił dalsze dochodzenie. Paddy Power nie skontaktował się bezpośrednio z Cooneyem w sprawie źródła jego bogactwa i nie uzyskał dalszych informacji z żadnego innego źródła.

Rzecznik Paddy Power Betfair wydał oświadczenie, w którym nazwał niedociągnięcia wyszczególnione w raporcie UKGC “wyraźnie niedopuszczalne” i stwierdził, że operator “znacznie wzmocnił swoje wewnętrzne procedury”.

7.2. Dlaczego procedura KYC jest dopiero w momencie wypłaty?

Ręka wystająca z laptopa podaje siedzącemu biznesmenowi symbol dolara

Wypłata wiąże się często z weryfikacją konta,
fot. Shutterstock

Bukmacher może w dowolnej chwili zażądać weryfikacji tożsamości. W praktyce bukmacherzy najczęściej proszą o potwierdzenie tożsamości dopiero w momencie wypłaty. Dotyczy to szczególnie tych graczy, którzy korzystali z bonusu i więcej wygrali niż przegrali u bukmachera.

W przypadku problemów z weryfikacją mogą wystąpić problemy z wypłatą. To samo dotyczy sytuacji gdy bukmacher zauważy multikonto. Jeśli jest założone więcej niż jedno konto z danego adresu IP (lub komputera), mogą wystąpić trudności z wypłatą wygranej (zwracany jest zwykle tylko depozyt). Nie zawsze będziesz wiedział, że ktoś z Twojego IP już założył konto! Takie rzeczy trzeba wyjaśniać przed złożeniem pierwszego depozytu, o czym wie niewielu początkujących graczy, bo niby skąd mają wiedzieć, jeśli nie czytają SureBety.pl?

UWAGA:
Aby uniknąć nieprzyjemnych komplikacji, które mogą wyniknąć z weryfikacji, wymuś weryfikację u nowego bukmachera jak najszybciej. W tym celu wystarcza zwykle zlecenie wypłaty 50-100€, gdy tylko to będzie możliwe (zazwyczaj po wykonaniu wymaganego obrotu). Unikniesz potem niepotrzebnego stresu, gdy będziesz chciał wypłacić pieniądze.

Przepisy nie regulują, w którym dokładnie momencie firmy mają przeprowadzić procedurę KYC. Gdyby bukmacherzy zaraz po rejestracji zastosowali procedurę KYC, część z graczy zniechęciłaby się już na początku “współpracy” z bukmacherem.

Poza tym “papierkowa robota” jest ostatnią rzeczą, której większość graczy oczekuje, gdy chcą jak najszybciej postawić pierwszy zakład.

Weryfikacja tożsamości zwykle jest jednorazowa, ale może być żądana wielokrotnie, a przepisy na świecie idą w kierunku cyklicznych weryfikacji.

7.3. Jakich dokumentów żądają bukmacherzy?

Dokumenty oficjalne, wydane przez odpowiednie organy państwowe. Dopuszczalne są:

 • dowody osobiste,
 • paszporty,
 • prawo jazdy (o ile bukmacher bierze to pod uwagę) oraz inne.

Ponadto firma może poprosić o:

 • wyciąg z konta bankowego,
 • skan karty kredytowej (zakryj niektóre cyfry, aby nie została użyta przez pracownika!),
 • rachunki (czynsz, wodę itp.) itp.

7.4. Czy przesyłanie skanu dokumentów jest bezpieczne?

Przesłanie dokumentów do bukmachera zwykle jest bezpieczne. Dostęp do nich ma tylko wyznaczona grupa pracowników działu Bezpieczeństwa.

Bukmacherzy w Polsce i na świecie muszą przygotować procedury bezpieczeństwa na etapie ubiegania się o licencję. W latach 2004-2020 nie słyszałem o wycieku danych klientów od jakiegokolwiek bukmachera na świecie.

Nie zwalnia Cię to z zachowania środków ostrożności. Musisz dbać o swoją prywatność i bezpieczeństwo:

 • karta kredytowa: zakryj 8 środkowych cyfr, aby nieuczciwy pracownik się nią nie posłużył
 • oznacz skan pisząc na nim dla kogo został zrobiony i opatrz datą

pokrycie, rzeczywiste źródło zarobków, wiarygodne dla bukmachera (odcinek od pracodawcy, wyciąg z konta bankowego (z historią przelewów?), potwierdzenia wygranych, dowody spadku czy darowizn.

Gdy gra toczy się na wyższych stawkach, dużo bardziej prawdopodobne jest, że bukmacher poprosić o źródło przychodów.

7.5. Jak długo trwa weryfikacja tożsamości?

Weryfikacja może trwać od kilkunastu minut do wielu dni. Po przesłaniu dokumentów, zazwyczaj dostaniesz odpowiedź do 48h roboczych.

Wszystko zależy od procedury bukmachera oraz jakości dostarczonych przez nas dokumentów – np. nieczytelny skan może prowadzić do wydłużenia tego czasu.

7.6. Czy mogę obstawiać u bukmachera zagranicznego będąc Polakiem?

Możesz grać u bukmachera zagranicznego, o ile z perspektywy bukmachera nie przebywasz w Polsce, tylko za granicą i możesz to udowodnić stosownymi dokumentami takimi jak potwierdzenie adresu pobytu, zagraniczna karta telefoniczna.

Dowód osobisty może być oczywiście polski.

7.7. Skąd wziąć potwierdzenie adresu zameldowania?

Nie każdy gracz otrzymuje rachunki z potwierdzeniem adresu zamieszkania, bo na przykład jeszcze mieszka z rodzicami lub wynajmuje mieszkanie.

Potwierdzenie można wziąć z umowy o abonament telefoniczny lub po prostu z Urzędu Miasta (Gminy). Potwierdzenie adresu zameldowania kosztuje kilkanaście złotych w Urzędzie. Lepiej poprosić o potwierdzenie numeru PESEL. Na nim też znajduje się adres zamieszkania, a dokument jest darmowy! 🙂

Jeśli ktoś ma konto bankowe, to zapewne jest odpłatna możliwość wystawienia potwierdzenia przez bank. Niektórym bukmacherom wystarcza zrzut ekranu z rachunkowości elektronicznej.

Jeśli te metody nie są dla bukmachera satysfakcjonujące, warto poprosić o inną formę weryfikacji lub wprost zapytać co masz zrobić w sytuacji jaką masz.

7.8. Co jeśli moje dane się nie zgadzają?

Może się zdarzyć, że się przeprowadziłeś, ale nie zaktualizowałeś zarejestrowanego u danego bukmachera adresu. Nie jest to problem.

Jeśli zarejestrowane dane nie zgadzają się z otrzymanymi dokumentami, to klient jest proszony o wyjaśnienie rozbieżności.

7.9. Co się stanie, jeśli nie prześlę dokumentów?

Zwykle możesz nadal obstawiać zakłady, ale twoje wypłaty są zawieszone do momentu ukończenia procedury KYC. Jeśli będziesz zwlekał z weryfikacją, twoje konto także może zostać zawieszone.

7.10. Jak ominąć weryfikację KYC?

Aby grać w pełni anonimowo (i bezpiecznie) wystarczy obstawiać w punktach stacjonarnych (nie jest to jedyny sposób). W takich miejscach jedyne, z czym musi się liczyć gracz, to obowiązek okazania dowodu tożsamości (celem weryfikacji wieku).

Jeśli Twoja wygrana nie przekracza kwoty 2280 PLN, nie korzystasz z programu lojalnościowego, nie zostawisz dobrowolnie danych kontaktowych do siebie, Twoja gra będzie anonimowa:

3.2. Jeżeli zawierasz zakłady w Punkcie, nie zbieramy Twoich danych osobowych w celu zrealizowania zakładu (grasz anonimowo), jednak możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach:

 • W celu wypełnienia ciążących na Fortuna obowiązków prawnych (takich jak wydanie na Twoje żądanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, prowadzenie ewidencji wypłaconych wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł lub weryfikacja pełnoletności gracza) przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie pracownikowi Punktu takie jak: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo, wartość i datę uzyskania lub wypłaty wygranej.

Podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Fortuna jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będziemy przetwarzać te dane jeszcze przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata , do czego zobowiązują nas przepisy prawa.

 • W celu założenia dla Ciebie konta w programie lojalnościowym Fortuna Klub Plus oraz umożliwienia Ci korzystania z programu FKP w lokalach Fortuna na podstawie karty FKP przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do programu FKP (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia).

Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem programu lojalnościowego Fortuna Klub Plus 2019 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którego kopię (wraz z kopią Polityki prywatności) możesz otrzymać w wersji papierowej w lokalach Fortuna. Będziemy przetwarzać te dane jeszcze przez 5 lat po zawarciu zakładu dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług oraz dla celów archiwizacyjnych, do czego zobowiązują nas przepisy prawa.

 • W celu marketingu naszych usług, za Twoją zgodą na komunikację emailem, SMS-em albo telefonicznie, przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w procesie zawierania bukmacherskich zakładów wzajemnych (imię, nazwisko, wiek, płeć) oraz informacje o miejscu dokonywania zakładów.

Jeżeli zawierasz zakłady w Punkcie i wyrazisz zgodę na komunikację – NIE będziemy tworzyć Twojego profilu i przewidywać Twoich preferencji żeby wysyłać Ci indywidualne komunikaty marketingowe. Dokonamy tylko “segmentacji“, czyli dopasujemy przesyłane komunikaty do preferencji graczy w okolicy Punktu, w którym zawierasz zakłady.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu naszych produktów i usług. Twoje dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na komunikację, najpóźniej przez 1 rok od ostatniego zawartego zakładu.

 • Dla celów bezpieczeństwa i w celu ochrony naszych zasobów, możemy przetwarzać nagrania wideo z naszych Punktów.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa w lokalach Fortuna. Twoje dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż 3 miesiące od daty nagrania.

/Polityka prywatności bukmachera Fortuna/

7.11. Czy można grać online bez weryfikacji KYC?

Jeśli chcesz obstawiać anonimowo zakłady przez Internet, trzeba rozważyć bukmacherów do kryptowalut. Polecane jest to tylko zaawansowanym graczom.

Proszę o listę bukmacherów do kryptowalut

W ich przypadku prawo jest niedoprecyzowane – nie ma odpowiednich przepisów, które regulowałyby zasady polityki KYC w takim przypadku (co zapewne kiedyś się zmieni).

Musisz jednak pamiętać, że Twoja anonimowość ma w tym przypadku swoją cenę. W przypadku punktu naziemnego, otrzymujesz fizyczny kupon jako dowód zawarcia zakładu. W przypadku, gdy w systemie bukmachera online, nie widniejesz z imienia i nazwiska, musisz jakoś zabezpieczać dowody swojej gry, np. w postaci screenów.

Powiązanie Ciebie z bukmacherem może być także przez anonimowy adres email. Jeśli będzie na niego otrzymywał potwierdzenia postawionych zakładów, nie będziesz musiał robić screenów.

W przypadku bukmacherów bez weryfikacji KYC musisz być przygotowany na sytuację, w której wystąpi problem z bukmacherem.

Zobacz też:
Co to jest phishing?
Wyłudzanie danych

reklama
Murawa boiska z napisem Zakład bez ryzyka do 600 zł i czarno-żółte motywy graficzne bukmachera Fortuna