Zaktualizowałem plik Excel Historia-typow służący do… zarządzania historią typów :)

Nagrałem także wideo, w którym omawiam jego najważniejsze elementy: