Muchbetter straciło licencję i jest w postępowaniu upadłościowym

W związku z blokadą środków klientom Muchbetter, otrzymałem 29 czerwca 2023 od muchbetter.com taką informację.

Drogi Kliencie MuchBetter,

Chcielibyśmy podziękować za cierpliwość i przekazać ważne informacje dotyczące stanu Twojego konta w MuchBetter za pośrednictwem instytucji pieniądza elektronicznego UAB Payrnet.

W dniu 22 czerwca 2023 r. Bank Litwy (BoL) ogłosił, że podjął decyzję o cofnięciu licencji UAB Payrnet i wszczęciu postępowania upadłościowego z powodu poważnych i ciągłych naruszeń przez UAB Payrnet wymogów regulacyjnych mających zastosowanie do UAB Payrnet, w tym przeciwdziałanie praniu pieniędzy, raportowanie, ochrona środków klientów, sankcje i inne wymagania.

Co to dla Ciebie znaczy:

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi komunikatami, jako licencjonowana instytucja finansowa, UAB Payrnet musi chronić wszystkie środki klientów, przechowując je na oddzielnym koncie, oddzielonym od środków operacyjnych.

BoL oświadczył, że UAB Payrnet jest świadomy swoich bieżących zobowiązań wobec klientów (w tym Ciebie) i środki te są faktycznie zabezpieczone na oddzielnych, dedykowanych rachunkach zgodnie z informacjami udostępnionymi BoL. Należy zauważyć, że żadni inni wierzyciele UAB Payrnet nie będą uprawnieni do kierowania swoich roszczeń do tych funduszy. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić ani wiedzieć, czy UAB Payrnet ma wystarczające środki na tych dedykowanych rachunkach, które odpowiadają jej zobowiązaniom wobec klientów, jednak powyższe oświadczenie BoL powinno przynajmniej uspokoić.

W ciągu ostatnich kilku dni próbowaliśmy bezpośrednio współpracować z UAB Payrnet, aby znaleźć rozwiązania, które usprawniłyby proces rozliczeń i pozwoliły na szybsze uzyskanie pieniędzy.

Niestety to nie zadziałało i w rezultacie, zgodnie z prawem, UAB Payrnet jest zobowiązana do rozliczenia się z Tobą w ciągu 15 dni roboczych od dnia cofnięcia licencji, czyli nie później niż 14 lipca 2023.

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli UAB Payrnet nie będzie w stanie rozliczyć się ze swoimi klientami w wyznaczonym terminie, poinformuje o tym BoL i ustali inny termin rozliczenia z klientami. Termin ten nie może być późniejszy niż 2 miesiące po cofnięciu licencji, tj. do 22 sierpnia 2023.

Co powinieneś zrobić:

BoL stwierdził, że klienci UAB Payrnet muszą zwracać się o zwrot pieniędzy bezpośrednio do UAB Payrnet. UAB Payrnet jest zobowiązana do skontaktowania się ze swoimi klientami, w tym z Państwem, z informacją o obowiązującej procedurze rozliczeniowej nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dzisiaj, tj. do 29 czerwca włącznie.

Oznacza to, że w najbliższych dniach powinieneś otrzymać informację od UAB Payrnet o swoim zwrocie oraz sposobie złożenia wniosku do UAB Payrnet. [przyp. red. ja nie dostałem takiej informacji na email w ciągu 5 dni roboczych]

Ewentualnie możesz od razu zwrócić się do UAB Payrnet o zwrot kosztów.

W takim przypadku należy podać UAB Payrnet saldo swojego konta MuchBetter (tj. roszczenie wobec UAB Payrnet) oraz dane drugiego konta bankowego lub konta pieniądza elektronicznego, na które mają zostać dokonane zwroty. Chcielibyśmy również podkreślić, że w powyższym oświadczeniu BoL wspomniano również, że w niektórych przypadkach UAB Payrnet nie był nawet świadomy sald kont swoich klientów, dlatego radzimy również załączyć zrzut ekranu salda portfela MuchBetter przechowywanego w UAB Payrnet lub jakikolwiek inny dokument, który pokazywałby Twoje bieżące saldo w żądaniu zwrotu pieniędzy.

Zalecamy kierowanie wszelkich próśb o zwrot pieniędzy na następujące publicznie dostępne adresy e-mail UAB Payrnet: info-vilnius@payr.net [przyp. red. podano także drugi email reklamacje@payr.net, który NIE istnieje]. Radzimy również skopiować BoL we wniosku o zwrot do UAB Payrnet (adres e-mail BoL to prieziura@lb.lt).

Podsumowując:

 1. Przygotuj adresata wiadomości email: info-vilnius@payr.net (w inne miejsca NIE trzeba pisać, bo to nic nie da).
 2. W załączniku dodaj screen salda z muchbetter (pewnie masz go na komórce -> w razie potrzeby trzeba znaleźć sposób jak go przenieść między urządzeniami).
 3. W załączniku dodaj wyciąg z konta muchbetter: Zaloguj -> Więcej -> Konto -> Wyciąg -> Pobierz wyciąg -> sprawdź email
 4. W temacie podaj kwotę do wypłaty, np. XXXX,YY EUR.
 5. W treści napisz w języku angielskim:
  Hello,
  I am asking the bank of Lithuania for help in recovering the funds from my muchbetter account (UAB Payrnet) in the amount of XXXX,YY EUR (files attached).
  Funds have not been available for withdrawal from muchbetter.com for several months.

  My name is [imię nazwisko]
  Phone Contact: +48 XXX XXX XXX [*opcja do dodania: I speak English on a communicative level]


  My IBAN account is: PLXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

  Greetings,
  [imię nazwisko]
 6. W treści podaj numer rachunku bankowego IBAN (najlepiej w tej samej walucie, co konto muchbetter). Oba konta muszą należec do ciebie (ta sama osoba/firma).
  Jeśli nie masz konta w tej samej walucie, to możesz założyć “na szybko” (akceptacja wniosku w godzinę w ciągu dnia) takie konto (np. darmowe w mbanku, MiFinity) albo podać inne (nawet polskie w walucie PLN, tylko wtedy będzie koszt przewalutowania i być może dojdzie koszt przelewu zagranicznego w kwocie 25-200zł).
 7. Nie wysyłaj “na raty”. Wyślij dopiero, gdy zgromadziłeś komplet dokumentów. Jeśli ich nie masz, to zapisz email do późniejszej edycji.
 8. Po skompletowaniu wyślij za potwierdzeniem odebrania. W Thunderbird: Opcje -> Żądaj potwierdzenia dostarczenia + Opcje -> Informuj o stanie dostarczania.

Automatyczna odpowiedź z banku Litwy brzmi:

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami. Otrzymaliśmy Twoją prośbę i przekazaliśmy ją odpowiedzialnym specjalistom Banku Litwy. To jest wiadomość automatyczna, proszę nie odpowiadać.

Jeśli kontaktowałeś się z Bankiem Litwy:

– Jeśli chodzi o rozpatrzenie reklamacji, tryb i terminy rozpatrzenia reklamacji znajdziesz tutaj.

– Jeśli chodzi o rozstrzygnięcie sporu, procedurę i terminy rozstrzygnięcia sporu znajdziesz tutaj.

Pełna odpowiedź wyrażająca stanowisko banku Litwy kieruje dochodzenie odszkodowania od firmy UAB PAYRNET.

Odpowiedź z banku Litwy brzmi:

Szanowny Panie/Pani,

Bank Litwy otrzymał Państwa zapytanie dotyczące działań spółki MuchBetter, działającej w ramach UAB MIR Litwa.

Należy pamiętać, że UAB MIR Litwa nie jest licencjonowanym przez Bank Litwy uczestnikiem rynku finansowego.
Firma ta działała jako agent instytucji pieniądza elektronicznego UAB „PAYRNET”, która podlegała nadzorowi Banku Litwy.

Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2023 roku Bank Litwy cofnął licencję na pieniądz elektroniczny UAB „PAYRNET”. Oznacza to, że UAB „PAYRNET” nie może świadczyć żadnych usług finansowych. Klienci, którzy posiadają środki na rachunkach tej instytucji, muszą zwrócić się o ich zwrot bezpośrednio do UAB „PAYRNET”.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o adres:

https://www.lb.lt/en/news/licence-of-uab-payrnet-revoked-for-serious-violations-bankruptcy-proceedings-to-be-initiated

Dlatego jeśli UAB „PAYRNET” jest Twoim dostawcą usług płatniczych, z którym zawarłeś umowę o świadczenie usług płatniczych (radzimy sprawdzić swoją umowę o świadczenie usług płatniczych), skontaktuj się bezpośrednio z UAB „PAYRNET” w sprawie warunków i trybu rozliczeń z Tobą.

W przypadku nieporozumień co do faktu lub zakresu świadczenia usług płatniczych, kwoty do zwrotu itp. masz prawo zwrócić się do sądu właściwości ogólnej w trybie określonym w ustawodawstwie RP Litwy w celu ochrony Twoich praw i interesów prawnych zgodnie z procedurami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego Republiki Litewskiej.

Serdeczne pozdrowienia,
Banku Litwy
Żalgirio 90,
LT-09303 Wilno
prieziura@lb.lt

Pod ww. linkiem możemy przeczytać:

Licencja UAB PAYRNET cofnięta z powodu poważnych naruszeń, wszczęte postępowanie upadłościowe

2023-06-22

Bank Litwy cofnął licencję instytucji pieniądza elektronicznego UAB PAYRNET za poważne, systematyczne i wielokrotne naruszenia aktów prawnych. Oznacza to, że instytucja nie może już świadczyć usług finansowych i musi zwrócić środki swoim klientom w wyznaczonym terminie. Bank Litwy wystąpi do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec instytucji, a także zamierza zwrócić się do organów ścigania.

Ponadto Bank Litwy ograniczył, z pewnymi zastrzeżeniami, prawo UAB PAYRNET do dysponowania środkami przeznaczonymi na jego działalność. Zgodnie z informacjami przekazanymi Bankowi Litwy, instytucja jest świadoma wysokości swoich bieżących zobowiązań wobec klientów, a środki klientów są zabezpieczone na odrębnych, dedykowanych rachunkach. Środki te nie będą ograniczone, dlatego klienci posiadający środki na rachunkach tej instytucji muszą wystąpić o ich zwrot bezpośrednio do UAB PAYRNET. Instytucja musi poinformować klientów o obowiązującym trybie rozliczeń z klientami nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Środki muszą zostać zwrócone na konto wskazane przez klienta otwarte w instytucji kredytowej lub innej instytucji pieniądza elektronicznego lub płatniczej. Przeczytaj więcej tutaj.

Bank Litwy stwierdził, że instytucja naruszyła ustawę Republiki Litewskiej o pieniądzu elektronicznym i instytucjach pieniądza elektronicznego, ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawę o płatnościach.

Model biznesowy UAB PAYRNET koncentrował się wyłącznie na działaniach poprzez pośredników. W okresie objętym kontrolą instytucja świadczyła usługi finansowe za pośrednictwem 90 pośredników, dystrybutorów lub innych podmiotów prawnych zajmujących się dystrybucją usług finansowych instytucji. W większości przypadków instytucja nawiązałaby z nimi relacje biznesowe bez zachowania należytej staranności i bez oceny ich przydatności, reputacji i ryzyka; w przypadkach, w których dokonano oceny, była ona nieadekwatna. Instytucja nie kontrolowała w jaki sposób i komu pośrednicy świadczyli usługi instytucji, w jaki sposób wykonywali powierzone im funkcje prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, nie przestrzegała wymogu okresowych szkoleń pośredników, audytów ich działalności lub innego rodzaju oceny.

Bank Litwy zidentyfikował również szereg innych szczególnie poważnych naruszeń związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wdrażaniem międzynarodowych sankcji i środków ograniczających.

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów instytucji była niewłaściwa, a w niektórych przypadkach w ogóle nie została przeprowadzona. Procedury kontroli wewnętrznej związane z należytą starannością wobec klienta miały poważne niedociągnięcia. Instytucja nie zawsze identyfikowała klientów, nie dopełniała wymogów prawidłowej identyfikacji klientów lub ich przedstawicieli na odległość, nie zawsze prawidłowo weryfikowała lub w ogóle nie sprawdzała informacji o beneficjentach klienta, często nie identyfikowała celu i zamierzonego charakteru operacji klienta relacje biznesowe i angażowanie się w relacje biznesowe z klientami o wysokim ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu bez stosowania wzmożonej staranności wobec klienta.

UAB PAYRNET nie zapewniła odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym podziału funkcji i środków zarządzania konfliktami interesów. Instytucja nie przechowywała istotnych informacji, które w razie potrzeby można było odzyskać, a jej system informatyczny nie zapewniał właściwego gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych. Informacje związane z identyfikacją klientów i beneficjentów, transakcjami i operacjami pieniężnymi nie zawsze były dostępne dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

UAB PAYRNET nie posiadała wszystkich danych o liczbie klientów (użytkowników końcowych) korzystających z jej usług: nie kontrolowała danych o transakcjach płatniczych użytkowników końcowych i nie była w stanie określić dokładnej kwoty środków użytkowników końcowych. Instytucja nie przechowywała kluczowych danych użytkowników końcowych niezbędnych do zapewnienia przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Instytucja nie uregulowała odpowiednio procesu monitorowania relacji biznesowych i operacji, a także prawidłowo przeprowadzała dzienny (natychmiastowy) i retrospektywny monitoring transakcji płatniczych klientów. Wdrożone narzędzia (scenariusze) monitorowania klientów były niewystarczające i nie pozwalały na terminowe i skuteczne wykrywanie podejrzanych transakcji oraz ich badanie. Instytucja nie zawsze zgłaszała na czas podejrzane operacje lub transakcje klientów do Financial Crime Investigation Service. Ponadto zdarzały się przypadki, gdy instytucja informowała pośredników o zgłoszonych podejrzanych transakcjach klientów, chociaż jest to zabronione.

UAB PAYRNET nie posiadała odpowiednich środków do ustalenia, czy transakcje i operacje przeprowadzane przez klienta nie są objęte międzynarodowymi środkami ograniczającymi, nie dokonała należytej weryfikacji, czy klient, beneficjent oraz przedstawiciel klienta znajdują się na listach sankcjonowanych osób, a w niektórych przypadkach nie zweryfikowali, czy ich klienci mają do czynienia z osobami objętymi międzynarodowymi sankcjami finansowymi lub środkami ograniczającymi.

W okresie kontroli instytucja nie zabezpieczała należycie środków użytkownika końcowego: zamiast przechowywać środki na dedykowanym rachunku instytucji kredytowej lub banku centralnego, przechowywała środki w innej instytucji pieniądza elektronicznego. Ponadto, bez podstawy prawnej i bez zawierania umów, instytucja utworzyła rezerwy na rachunku instytucji pieniądza elektronicznego innej grupy kapitałowej, do której należy UAB PAYRNET, w celu zabezpieczenia zobowiązań innej instytucji.

Doszło do sytuacji, w której instytucja jednostronnie rozwiązała umowy zawarte z klientami bez uprzedniego poinformowania ich, a otrzymawszy od nich żądania wykupu pieniądza elektronicznego zgromadzonego na rachunku UAB PAYRNET, nie wywiązała się z tego obowiązku. Bank Litwy otrzymał około 50 skarg od konsumentów w tej sprawie.

Instytucja, wobec braku odpowiednio zatwierdzonych procedur wyliczania funduszy własnych, nie zapewniła odpowiednich kontroli wewnętrznych w zakresie wyliczania wymogów w zakresie funduszy własnych oraz nie spełniała należycie wymogów w zakresie funduszy własnych: błędnie wyliczała wymogi w zakresie funduszy własnych i nie spełniała wymogów w zakresie funduszy własnych wymagania w kilku okresach sprawozdawczych. Instytucja nie posiadała dokumentów wewnętrznych regulujących prowadzenie rachunkowości finansowej (w tym procedury ewidencjonowania i wyceny transakcji), kontroli wewnętrznej oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

UAB PAYRNET nie zastosowała się do obowiązkowych instrukcji Banku Litwy, podała niepełne i nieprawdziwe informacje w sprawozdaniach finansowych i operacyjnych składanych organowi nadzoru. Ponadto instytucja nie przeprowadziła badania sprawozdania finansowego za 2022 rok w terminach określonych przepisami prawa oraz nie podjęła decyzji o podziale zysku (straty).

Bank Litwy po dokonaniu oceny sytuacji finansowej instytucji stwierdził, że obecnie posiadane przez nią zobowiązania przekraczają jej aktywa, w związku z czym jest niewypłacalna i nic nie wskazuje na to, by sytuacja mogła ulec zmianie w najbliższej przyszłości. Należy zauważyć, że w ubiegłym roku instytucja dokonała płatności za wydatki poniesione przez inne spółki z grupy spółek, do której należy UAB PAYRNET, co skutkowało nieściągalną kwotą ponad 7 mln euro, co bardzo negatywnie wpłynęło na sytuację finansową instytucji. Bank Litwy zamierza zwrócić się do organów ścigania o ocenę, czy popełniono przestępstwo.

W lutym 2023 roku Bank Litwy ograniczył działalność UAB PAYRNET, a w marcu wyznaczył tymczasowego przedstawiciela do nadzoru nad działalnością tej instytucji. W 2022 roku instytucja zajęła 5. miejsce wśród litewskich instytucji pieniądza elektronicznego i instytucji płatniczych pod względem rocznych obrotów (7,5 mld euro). Według nieaudytowanych danych, w ubiegłym roku jej dochód operacyjny wyniósł prawie 6,4 mln euro. Przeczytaj więcej tutaj.

***

Informacje o środkach egzekucyjnych zastosowanych przez Bank Litwy, skargach dotyczących nałożonych sankcji oraz wynikach ich dochodzeń można znaleźć tutaj.

Dobra praktyka: Wszystkie pliki oraz informacje uporządkuj sobie w osobnym folderze na komputerze / skrzynce pocztowej.

Badam sprawę. Mam jeszcze kilka poszlak, ale mam mało czasu. Wiesz coś? Napisz do mnie email! Uzupełnię ten wpis ASAP.

Wszystkie informacje zbiorcze są tutaj: Muchbetter.

Komentarze

MASZ WŁĄCZONY ADBLOCK :(

Wyłącz proszę AdBlock
dla SureBety.pl
i odśwież stronę.
AdBlock blokuje nie tylko reklamy,
ale także LINKI,
co utrudni Ci nawigację.

Instrukcja jak wyłączyć blokadę reklam.

Nasz Model biznesowy pozwala Ci
korzystać z SureBety.pl za DARMO.
Ale bez reklam
będziemy musieli wprowadzić opłaty od Czytelników.
Nie chcemy tego robić.
Rejestrując się z naszych linków
pomagasz w rozwoju SureBety.pl.
Nie tracisz,
a my możemy zyskać.

Zobacz instrukcję
DZIĘKUJĘ!
Krzysztof ;)

SureBety.pl ciasteczkują: polityka prywatności.