Redakcja

Regulamin strony

§1. Zasady ogólne 1. Korzystanie z Serwisu SureBety.pl jest darmowe, a wiele funkcjonalności wymaga zalogowania się. 2. Użytkownicy powinni przestrzegać obowiązującego ustawodawstwa kraju, w którym zamieszkują i/lub przebywają. Zastosowanie mają Kodeksy cywilny i Kodeks karny. Serwis SureBety.pl jest przeciwnikiem obowiązującej w latach 2009-2016 Ustawy [...]

5 komentarzy
Go to Top