Organizacja IBAS

IBAS deklaruje rolę bezstronnego mediatora w sporach między graczami a bukmacherami. Rozstrzygane skargi dotyczą głównie sposobu rozliczenia zakładu, ale IBAS nie cieszy się dobrą opinią wśród graczy.

1. Co to jest IBAS?

biały napis IBAS na niebieskim tle i podpis poniżej Independent Betting Adjudication Service

IBAS jest skrótem od Independent Betting Adjudication Service (ang. Niezależny Podmiot Orzecznictwa Zakładów)

1.1. Fakty

IBAS (Independent Betting Adjudication Service) to organizacja hazardowa, niezależny arbiter do rozstrzygnięć sporów gracza z bukmacherem, który ma licencję w UK Gambling Commission. Dla sporów o kwotę powyżej £10,000 bukmacher może żądać rozprawy sądowej.

Independent Betting Adjudication Service można przetłumaczyć jako “Niezależny Podmiot Orzecznictwa Zakładów”. IBAS jest niestatutową organizacją utworzoną w 1998 roku w Wielkiej Brytanii, która deklaruje działalność jako bezstronny mediator w sporach między firmami hazardowymi a ich klientami. Eksperci, ze specjalistyczną wiedzą, na których powołuje się IBAS, orzekają w sprawach, odnosząc się do regulaminów firm bukmacherskich.

1.2. Skargi na bukmacherów w IBAS – wyniki

Do 2013 roku IBAS wypuszczał roczny raport podsumowujący, który zawierał podsumowanie spraw, omówienie niektórych przypadków, statystyki i raport finansowy.

Suma kwot wypłaconych graczom w wyniku zgłoszonych 6282 sporów wynosi 634 426 funtów

Suma kwot wypłaconych graczom w wyniku zgłoszonych 6282 sporów wynosi 634 426 funtów

Liczba rozstrzygnięć przekazywanych do Panelu rozstrzygającego (zbiór specjalistów) rośnie stopniowo z roku na rok:

 • 2005: 1812
 • 2006: 1674
 • 2007: 1668
 • 2008: 2184
 • 2009: 2145
 • 2010: 2373
 • 2011: 2219
 • 2012: 2910

W 2012 roku obrót IBAS wyniósł £527,091 przy kosztach £518,345, co dało £8,746 zysku.

21 sierpnia 2015 roku w IBAS zarejestrowanych jest 984 operatorów hazardowych, w tym praktycznie wszyscy liczący się w Wielkiej Brytanii bukmacherzy. Operatorzy hazardowi ponoszą opłaty roczne za rozstrzyganie sporów, a ich wysokość zależy od ilości sporów.

Bukmacherzy, którzy są członkami tej organizacji, mają zwykle logo IBAS w stopce na ich stronie.

1.3. IBAS o sobie

Przed powstaniem IBAS, klienci zakładów, którzy zauważyli, że ich zakład nie został prawidłowo rozstrzygnięty, byli bardzo ograniczeni. Poza-wyścigowymi opcjami (chodzi o wyścigi konne) był Green Seal Service, który był prowadzony przez czasopismo Sporting Life. Dla wyścigów konnych ograniczone usługi oferuje Komisja Tattersalls. Oba zostały stworzone w poprzedniej epoce i były niedostosowane do skutecznego orzekania dla potrzeb współczesnych klientów.

Pojawienie się IBAS było spowodowane potrzebą świadczenia lepszych usług klientom z branży zakładów. Potwierdzenie prawne przyszło w 2007 roku. Wtedy weszła w życie ustawa Gambling Act 2005 wraz z ustanowieniem UK Gambling Commission (Komisja Hazardowa w Wielkiej Brytanii) jako regulatora handlowego w branży hazardowej.

Jednym z głównych celów Gambling Commission jako niejako organu nadzorującego jest upewnienie się, że hazard jest prowadzony uczciwie i otwarcie, na poparcie którego przedstawiła kompleksowy zestaw przepisów dla branży i zakładów bukmacherskich. Nieuczciwe postępowanie przez legalnych bukmacherów ma się wiązać z konsekwencjami prawnymi. Gambling Commission twierdzi, że każda skarga, którą składa gracz, nierozwiązana przez operatora, jeśli odnosi się do wyniku transakcji hazardowych skarżącego, staje się sporem. “Na tym etapie, operatorzy muszą zaoferować skarżącemu możliwość rozstrzygnięcia sporu przez niezależną stronę.”

Komisja zatwierdziła IBAS jako model świadczenia usług orzekania i pozwala IBAS spełnić wymagania nałożone na operatorów  i firmy bukmacherskie, by przedstawić niezależny wynik sporów do Gambling Commission.

W tej nowej erze regulacji IBAS zwiększa swoją rolę w doradzaniu jak zapobiegać sporom i zapewnia o wysokiej jakości orzekania w branży hazardowej.

2. Zalety IBAS

 • ograniczona biurokracja przy zakładaniu sprawy
 • brak opłat dla gracza za korzystanie z arbitrażu
 • organizacja posiada ogromne doświadczenie, a IBAS stara się orzekać zgodnie z wcześniejszymi wyrokami w podobnych okolicznościach
 • zapewniają poufność sprawy

3. Wady IBAS

 • niezależność organizacji jest wątpliwa
 • IBAS ma złą opinię wśród graczy
 • orzekają przede wszystkim na podstawie regulaminu bukmachera (czy biorą pod uwagę tylko najnowszy?), który może być niekorzystny dla gracza
 • orzekają tylko w sprawach dotyczących rozliczania zakładów, nie zajmują się problemami z wypłatą środków

4. Jak działa IBAS w branży bukmacherskiej?

Kiedy uzasadnione jest składanie skargi na bukmachera do IBAS? W jakich sytuacjach organizacja rozpatrzy skargę, a w jakich nie? Jakie trzeba spełnić wymagania, aby zgłoszenie reklamacji i sporu przyniosło efekt? Zobacz, co robić, kiedy masz problem z bukmacherem.

4.1. Kiedy IBAS orzeka w sporach z bukmacherami?

 1. Gdy bukmacher posiada aktualną licencję na prowadzenie zakładów.
 2. Gdy spór dotyczy zakładu, który podlega przepisom prawa Anglii, Walii lub Szkocji (IBAS może rozstrzygać spory zakładów z innych krajów ale nie musi).
 3. Gdy bukmacher zostanie zarejestrowany w IBAS przed rozstrzygnięciem sporu.
 4. Gdy spór pomiędzy graczem a bukmacherem nie trafił jeszcze do sądu.
 5. Gdy spornego zakładu nie obejmują kwestie, które są właściwe dla komisji hazardowej.

4.2. Kiedy IBAS odmawia pomocy?

Na stronie możemy przeczytać What IBAS do not cover:

 1. Wszelkie spory związane ze standardem świadczonej obsługi klienta, w tym wszelkie kwestie związane z lokalami lub obiektami wykorzystywanymi w miejscu uprawiania hazardu, w tym witrynami internetowymi
 2. Zarzuty dotyczące naprawiania, oszukiwania lub gier prowadzonych w nieuczciwy sposób (należy je skierować do UK Gambling Commission lub innego odpowiedniego organu regulacyjnego)
 3. Bezpieczniejsze standardy hazardu utrzymywane przez firmy hazardowe. Nie rozpatrujemy roszczeń konsumentów, że pozwolono im uprawiać hazard w nadmierny / nieodpowiedzialny sposób, chyba że spór zawiera element umowny (np. że firma naruszyła umowę między Tobą a firmą). Nie rozpatrujemy skarg, że firma zezwoliła osobie na uprawianie hazardu po tym, jak zażądała wykluczenia ze strony internetowej lub lokalu, chyba że istnieją dowody na to, że sposób, w jaki firma poradziła sobie z sytuacją, narusza jej warunki umowne i / lub istnieją dowody na to, że działania spółki w leczeniu tej sytuacji opierały się na nieuczciwych warunkach umownych.
 4. Skargi na to, że osoby poniżej 18 roku życia mogą grać. Ponownie, są to normy nadzorowane przez organy regulacyjne, np. Gambling Commission w Wielkiej Brytanii
 5. Skargi dotyczące zakładów, które nigdy nie zostały przetworzone / odrzucone lub kont, które są ograniczone lub zamknięte, tym samym uniemożliwiając klientowi postawienie zakładu. Rozumiemy, że bukmacherzy nie działają poza warunkami licencji bukmacherskiej, odmawiając przyjmowania zakładów, dlatego IBAS nie wyda orzeczenia o przywróceniu zakładu, który nigdy nie został zawarty i gdzie klient nie ponosił żadnego ryzyka, gdyby ich wybór nie powiódł się. Jednak w przypadku, gdy klient skarży się, że jego konto zostało zamknięte, a zakłady lub transakcje, które zostały wcześniej zaakceptowane, zostały później niesprawiedliwie anulowane, będzie to wchodzić w zakres kompetencji IBAS.

4.3. Kiedy skierować sprawę do IBAS?

 1. Bukmacher rozliczył zakład niezgodnie ze swoim regulaminem.
 2. Regulamin rozliczania zakładów jest niejasny i uważamy, iż wedle tego regulaminu zakład został nieprawidłowo rozliczony.

4.4. Wymagania do zgłoszenia sporu z bukmacherem

 1. Spór został w pełni uznany przez bukmachera i nie został rozstrzygnięty w sposób satysfakcjonujący obie strony.
 2. Strony sporu zobowiązują się do przestrzegania warunków IBAS.

4.5. Panel rozstrzygający

Panel rozstrzygający to zbiór ekspertów do rozstrzygania sporów, niezależny od administracji i organizacji IBAS. Paneliści nie są pracownikami i nie biorą odpowiedzialności za decyzje mające wpływ na organizację lub jej personel.

Z profili panelistów (strona 15/16 raportu z 2012 roku) jasno wynika, że paneliści mają wymagane umiejętności i doświadczenie. Ich podstawy obejmują dziennikarstwo, bukmacherkę, regulacje hazardu, egzekwowanie prawa i opodatkowanie.

Panel nie jest przedmiotem celów organizacji podczas rozwiązywania sporów, a paneliści otrzymują tylko komunikaty wymagane do rozstrzygnięcia sporów. Paneliści mają wolną rękę, by zbadać spory w ogniu krzyżowych pytań, zadawanych stronom na piśmie i testowania twierdzeń wobec niezależnych dowodów.

Trudne do rozwiązania spory są przynoszone na spotkania Panelu odbywające się co kwartał, gdzie zbiorowy werdykt zostaje osiągnięty. Czasami skutkuje to decyzją, że potrzebne są dodatkowe informacje. Wszystkie decyzje są w formie pisemnych orzeczeń i zawierają uzasadnienie Panelu. Orzeczenia są wiążące dla stron w ramach Regulaminu IBAS, jednak nie powstrzymują stron od dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Paneliści nie mogą decydować, które spory zostaną im przydzielone przez Case menedżerów z biura IBAS. Aby uniknąć wywierania nacisków, strony nie są poinformowane, kto będzie zajmował się ich sporem.

Wszystkie strony sporu muszą wyrazić zgodę na jego rozstrzygnięcie zgodnie z warunkami IBAS oraz regulaminem rejestracji. Regulamin ten określa etapy postępowania Panelu oraz ewentualne dalsze postępowanie i są dostępne na stronie internetowej IBAS.

Celem IBAS jest rozstrzygnięcie sporu i uzyskanie orzeczenia Panelu w jak najkrótszym czasie, z zastrzeżeniem, że uczestnicy Panelu nie będą ponaglani i będą mieli możliwość zadawania dodatkowych pytań stronom do momentu uzyskania przekonania o słuszności swojej decyzji.

5. IBAS – opinie

Zanim zabrałem się do pisania artykułu, myślałem, że mam do czynienia z organizacją rozwiązującą szeroko pojęte spory pomiędzy graczami a bukmacherami. Okazało się, że IBAS jest sądem arbitrażowym, rozwiązującym spory powstałe tylko przy rozliczaniu zakładów. W 2015 roku niekoniecznie bezstronnym.

Nie wiadomo jak wiele spraw jest rozstrzyganych na korzyść graczy, a ile na korzyść bukmacherów. Coroczne raporty, w których prezentowane są wybrane sprawy, mogą być stronnicze. Z jednej strony bukmacherzy licencjonowani przez Gambling Commission są zobligowani do wyznaczenia stałego mediatora, a z drugiej to bukmacherzy opłacają usługi IBAS. Jak w tych układach odnajdują się gracze, którzy niekoniecznie znają zależności między poszczególnymi organizacjami?

Paul Mundy, członek Izby Gmin z Komitetu Kultury, Mediów i Sportu Wielkiej Brytanii pisze[2]:

10.  IBAS nie podaje, jak wiele skarg otrzymuje pod adresem danego bukmachera i ile skarg zostało rozpatrzonych na korzyść graczy. Umożliwiłoby to graczom określenie, którzy bukmacherzy mają proporcjonalnie większą ilość skarg czy większy procent skarg rozstrzyganych na korzyść graczy. Ilość skarg mogłaby być analizowana w odniesieniu do ilości przyjmowanych zakładów oraz liczby punktów przyjmowania zakładów.

11. Ilość skarg oraz rozstrzygnięć na korzyść graczy mogłyby dawać sygnał do zastanowienia. Większa ilość skarg, w stosunku do średniej, może wynikać ze sposobu prowadzenia działalności przez bukmachera. Z kolei duża ilość spraw rozstrzygnięta na korzyść klientów może świadczyć o tym, że firma nie odnosi się do skarg w sposób należyty i być może liczy na to, że gracze nie podejmą dalszych działań, odwołując się do organów nadzorujących.

12. IBAS ma złą opinię wśród graczy. Dawniej, z uwagi na to, że IBAS został powołany przez bukmacherów, był uważany za organ stronniczy i rozstrzygający skargi na korzyść klienta jedynie w sytuacji, gdy nie było innego wyjścia. Ich decyzje były krytykowane za brak przejrzystości, niesprawiedliwość i niekonsekwencję. Oczywiste przypadki były rozpatrywane błędnie. Zarzucano niewłaściwe podejście do skarg z powodu braku materiałów i sposobu składania wyjaśnień przez klientów i bukmacherów. Standardowa procedura IBAS zakłada złożenie skargi przez klienta, złożenie wyjaśnienia przez bukmachera i ogłoszenie opinii IBAS. W ten sposób klient nie ma możliwości zakwestionowania wyjaśnienia bukmachera, jak miałoby to miejsce w sądzie. W sporze pomiędzy klientem a bukmacherem to bukmacher ma ostatnie słowo i wielu graczy obawia się, że IBAS przyjmuje słowa bukmachera za prawdziwe bez jakiejkolwiek weryfikacji, co prowadzi do niesprawiedliwych werdyktów.

13. IBAS publikuje co roku raport ze swojej działalności, w którym przedstawia wybrane przypadki z danego okresu. Wielu graczy uważa jednak, że raport ten zawiera za małą ilość danych. Chcieliby, aby przedstawiał więcej spraw, a nawet wszystkie. Taka przejrzystość umożliwiłaby dogłębną analizę decyzji podejmowanych przez IBAS za zamkniętymi drzwiami.

14. Od września 2007 wielu hazardzistów wybrało dochodzenie swoich praw od bukmacherów raczej w sądzie niż przez IBAS. Nie wierzę, że Gambling Commission wymaga od bukmacherów raportowania liczby spraw postawionych przed sądem. Jednakże czuję, że bukmacherzy powinni raportować, a liczby być monitorowane w taki sposób, jaki zasugerowałem w stosunku do IBAS. Liczba skarg powinna być dostępna publicznie.

6. Jak skierować skargę na bukmachera do IBAS – co robić, kiedy bukmacher mnie oszuka?

IBAS będzie orzekał tylko w przypadku wystąpienia prawdziwego impasu na linii gracz-bukmacher/operator. Wynik orzeczenia nastąpi w oparciu o Regulamin bukmachera. Jeżeli nie ma zasad regulujących sporną sytuację, IBAS narzuca własną regułę w oparciu o to, co jest postrzegane zgodnie z uczciwymi praktykami i konwencjami przyjętymi w branży bukmacherskiej.

IBAS nie orzeka w skomplikowanych zagadnieniach prawnych. Decyzja IBAS jest wiążąca zarówno dla bukmachera jak i gracza. Jeśli bukmacher nie zastosuje się do wyroku, zostaje wykluczony z IBAS.

6.1. Etapy orzekania przez IBAS

 1. Ocenianie indywidualnych okoliczności sprawy.
 2. Wybieranie aksjomatów regulujących te okoliczności.
 3. Ustalanie podstawy rozstrzygnięcia.

Te trzy elementy znajdą odzwierciedlenie w uzasadnieniu orzeczenia. Po dokładnym zbadaniu sprawy i zakończeniu Werdyktem – pisemny dokument wysłany do obu stron sporu – orzeczenie określa wnioski Panelu i precyzuje, jak sprawa powinna być rozwiązana. Dokument wyjaśni powody podjęcia takiego orzeczenia przez Panel. Uzasadnienie, w zależności od złożoności sprawy, może być długie i szczegółowe.

Prosimy o wypełnienie formularza, w języku angielskim, tak dokładnie i zwięźle, jak to możliwe, podając dokładne daty transakcji, określając typ zakładu w sporze, np. Internet / zakład przez telefon / e-gaming / kasyno itp.

Aby złożyć skargę, należy zarejestrować się w IBAS i wypełnić formularz skarg.

Długość rozstrzygnięcia zależy od sprawy. Nie ma procedur odwoławczych od orzeczenia. Czasami tylko analizują ponownie sprawę, jeśli pojawiły się jakieś nowe, istotne informacje w sprawie. Gdy te nie wpływają na pierwotne uzasadnienie, sprawa nie jest wznawiana.

Problemy, z jakimi skarżą się najczęściej gracze na bukmacherów, to:

 • błędny kurs
 • późny zakład (late bet)
 • niejasne warunki marketingowe
 • zakłady zależne
 • nieudane skanowanie w punkcie zakładów
 • kwestionowane instrukcje zakładu
 • wcześniejsza wypłata (opcja cash-out)
 • maksymalne wygrane
 • wykluczenie z promocji/bonusu

7. Dane kontaktowe IBAS

 • Independent Betting Adjudication Service
 • PO Box 62639
 • London
 • EC3P 3AS
 • Telephone: 020 7347 5883
 • Fax: 020 7347 5882
 • Email: adjudication@ibas-uk.co.uk

8. Literatura

[1] Strona IBAS

[2] Gambling by Paul Mundy – spostrzeżenia Paul’a Mundy’ego dotyczące sposobu działania bukmacherów oraz IBAS (2010)

[3] Betfair punters lose out in verdict on L23m Voler La Vedette case – sprawa anulowania 34 graczom zwycięskich zakładów z betfair, 24.03.2012

[4] Sprawa king84 – sprawa meczu krykieta z 2011 roku rozstrzygnięta na korzyść gracza, w której zasady rozliczania zostały źle przetłumaczone na język polski

Polecany bukmacher:

Fortuna Zakład bez Ryzyka do 600 zł Możesz zagrać Piękna Złota pani na żółtym tle wyciąga do ciebie dłoń z uśmiechem trzymając się pod bok

Czy ten artykuł był pomocny?

Przepraszamy.

Jak możemy poprawić artykuł?

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
6 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

MASZ WŁĄCZONY ADBLOCK :(

Wyłącz proszę AdBlock
dla SureBety.pl
i odśwież stronę.
AdBlock blokuje nie tylko reklamy,
ale także LINKI,
co utrudni Ci nawigację.

Instrukcja jak wyłączyć blokadę reklam.

Nasz Model biznesowy pozwala Ci
korzystać z SureBety.pl za DARMO.
Ale bez reklam
będziemy musieli wprowadzić opłaty od Czytelników.
Nie chcemy tego robić.
Rejestrując się z naszych linków
pomagasz w rozwoju SureBety.pl.
Nie tracisz,
a my możemy zyskać.

Zobacz instrukcję
DZIĘKUJĘ!
Krzysztof ;)

SureBety.pl ciasteczkują: polityka prywatności.