Działalność hazardowa jest często wykorzystywana przez przestępców. To sprawia, że przepisy dotyczące przelewów są coraz bardziej restrykcyjne, a bukmacherzy coraz częściej żądają podania źródła przychodów. Jeśli obstawiasz większe kwoty, to powinieneś koniecznie przeczytać ten artykuł.

Mężczyzna w garniturze i ciemnych okularach wiesza na sznurku banknot dolarowy

Pranie pieniędzy

1. Co to jest pranie pieniędzy?

Def. Pranie pieniędzy (ang. money laundering) – działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł, bądź służących do finansowania nielegalnej działalności.

Branża hazardowa jest bardzo atrakcyjna dla przestępców. Wyobraź sobie, że ktoś sprzedał narkotyki za 100.000 EUR i wpłaca je do bukmachera. Potem obstawia zakłady tak, by stracić jak najmniej i wypłaca legalną wygraną 95.000 EUR. Jeśli powtórzy się sytuację, okazuje się, że droga, jaką przebyły pieniądze, staje się praktycznie niemożliwa do ustalenia, a tym samym pieniądze stają się „legalnie zarobione u bukmachera”.

Kiedyś taki proceder był możliwy. Przy obecnych regulacjach prawnych jest to już mocno utrudnione.

2. Etapy prania pieniędzy

Umieszczenie

Etap umieszczania to fizyczne przemieszczanie pieniędzy z nielegalnej działalności i wprowadzenie jej do instytucji finansowych lub do działalności gospodarczej świadczącej legalne usługi, nie powiązanej z nielegalnym biznesem. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu sektor usług czy branżę hazardową, które nie pozostawiają wartości materialnych, przez co trudniej je kontrolować.

Podczas umieszczania pieniądze są najbardziej narażone na wykrycie i zajęcie. Aby pomóc na etapie rozmieszczenia, fundusze mogą być początkowo przemycane przez granice kraju i umieszczane w instytucjach finansowych zlokalizowanych w innych krajach.

Pranie pieniędzy

Etap prania pieniędzy polega często na przeprowadzaniu wielu złożonych transakcji finansowych (np. przelewów bankowych, instrumentów pieniężnych, transakcji kupna/sprzedaży) w celu utrudnienia wyśledzenia wpływów z ich nielegalnego źródła, co maskuje lub uniemożliwia odkrycie prawdziwego pochodzenia pieniędzy.

Słynny gangster Al Capone używał samoobsługowych pralni do zalegalizowania swoich pieniędzy i stąd właśnie wzięła się nazwa całego procesu prania brudnych pieniędzy.

Integracja

Etap integracji polega na zebraniu funduszy z powrotem w jedną całość tak, aby mogły wrócić do właściciela. Każda z części składowych ma legalne źródło pochodzenia.

Na przykład integracja tych wpływów może obejmować zakup nieruchomości, firm, papierów wartościowych, samochodów, biżuterii itp. Integracja przywraca fundusze z powrotem do gospodarki pod pozorem normalnych dochodów biznesowych. Na tym etapie niezwykle trudno jest rozróżnić legalne i nielegalne fundusze.

3. Przepisy prawne

Pranie pieniędzy jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 10 lat (może być w zawieszeniu), w zależności od wagi czynu i kraju, w jakim zostało popełnione.

Przepisy nakazujące zgłaszanie transakcji walutowych powyżej 10.000 EUR. Wymogi dotyczące identyfikacji i weryfikacji klientów, zasad prowadzenia dokumentacji zostały nałożone na instytucje depozytowe takie jak:

 • banki,
 • kasy oszczędnościowe,
 • spółdzielcze kasy pożyczkowe,
 • domy maklerskie,
 • dealerów papierów wartościowych,
 • punkty wymiany walut,
 • podmioty prowadzące przekazy pieniężne,
 • podmioty realizujące czeki,
 • i inne instytucje finansowe.

W przypadku bukmacherów europejskich, najbardziej restrykcyjne prawo jest w Wielkiej Brytanii, gdzie została wprowadzona ustawa The Money Laundering Regulations 2007. Do jej zapisów stosują się wszyscy bukmacherzy brytyjscy podlegający pod UK Gambling Commission (Polacy nie mogą obstawiać u tych bukmacherów). Przepisy krajów Unii Europejskiej dot. prania pieniędzy będą zapewne szły w kierunku restrykcyjnych przepisów UK.

Niektóre z zapisów są już stosowane np. przez bukmacherów licencjonowanych na Malcie, która jest kolebką wielu bukmacherów, jak np. ten:

UWAGA 1:
Prawo nakłada obowiązek ponownej weryfikacji tożsamości, jeśli użytkownik wypłaca kwotę min. 2000€ (punkt 10/b/iii ustawy TMLR 2007).

Warto zatem wypłacać regularnie mniejsze kwoty, żeby uniknąć zbędnych formalności.

UWAGA 2:
Przy wpłatach powyżej 10.000 EUR zostaniesz zapewne poproszony o udokumentowanie źródła pochodzenia pieniędzy. Wypłaty powyżej tej kwoty mogą być zgłaszane do krajowych instytucji związanych z praniem pieniędzy.

Ustawa w szczególności nakłada obowiązek monitorowania wszystkich transakcji w ciągu ostatnich 5-6 lat. Dlatego dane zamkniętych kont muszą być przechowywane przynajmniej przez ten okres.

4. Wykrywanie nieprawidłowości

Każdy bukmacher dysponuje tzw. „działem ryzyka„, który odpowiada m.in. za wykrywanie nietypowych transakcji i działań finansowych.

PRZYKŁAD:

Jeden gracz ciągle stawia na jedną drużynę koszykówki, a drugi na przeciwną (w opcji bez remisu), a potem w kilku, kilkunastu meczach ten schemat się powtórza. Jest to jasny sygnał dla pracownika bukmachera, że Ci gracze mogą być w zmowie. Albo chcą wyprać pieniądze albo wyłudzić środki bonusowe.

Warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób bukmacher widzi Twoją grę.

Jeśli bukmacher będzie niskiej wiarygodności, to może wykorzystać twój sposób gry przeciwko tobie, na podstawie historii zakładów, oskarżając Cię o pranie pieniędzy i skonfiskować środki „zgodnie z prawem”. W takiej sytuacji gracz jest często na przegranej pozycji, dlatego trzeba wiedzieć którzy bukmacherzy są wiarygodni, znać swoje prawa i prawa obowiązujące w branży zakładów takie jak te dot. prania pieniędzy.

5. Lista podejrzanych działań

Biorąc pod uwagę ilość transakcji w każdej instytucji finansowej, niemożliwe jest sporządzenie ostatecznej listy transakcji, które mogłyby być podejrzane. Są jednak pewne grupy transakcji, które zawsze wywołują podejrzenia w dziale ryzyka lub płatności.

Im częściej gracz realizuje podejrzane transkacje, tym większe jest prawdopodobieństwo, że bukmacher zrobi mu problemy z tego tytułu.

Bukmacher musi znać swojego klienta (zob. procedura Know Your Client), aby podjąć świadomą decyzję, czy transakcja jest podejrzana. Im lepiej bukmacher/kasyno zna klienta, tym precyzyjniejsza może być analiza jego transakcji.

Wielu bukmacherów bardzo dużo wie o swoich klientach z informacji rutynowo uzyskiwanych poprzez depozyty, rachunki graczy i wypłaty.

W niektórych przypadkach bukmacherzy korzystają z ogólnodostępnych informacji, w celu weryfikacji informacji dotyczących klientów. Wszystkie te źródła informacji mogą pomóc bukmacherowi w ocenie konkretnych transakcji.

W przypadku krajów Unii Europejskiej, instytucje finansowe mają obowiązek zgłaszania każdej transakcji powyżej kwoty 10.000,00 EUR. Czasem dotyczy to niższych kwot, o czym szerzej poniżej.

Podejrzane transakcje

Bukmacherzy mogą uznać za podejrzane następujące transakcje:

 • jednorazowa wypłata min. 2.000 EUR (dot. np. bukmacherów z Malty),
 • gracz wpłaca kwotę 3.000-10.000 EUR, po czym wykazuje minimalną lub żadną aktywność hazardową i zleca wypłatę,
 • konto gracza jest zasilane „na raty”, z czego każda kwota depozytu nie przekracza 10.000 EUR
 • jednego dnia otwarto wiele kont, które zostały zasilone tą samą kwotą, która jest w przedziale 3.000-10.000 EUR
 • gracz po wygraniu dużej kwoty/kwot rozbija wypłatę na kilka transakcji poniżej 10.000 EUR każda
 • gracz często przeprowadza transakcje wpłaty/wypłaty w kwotach, które są nieco niższe od progu 10.000 EUR
 • gracz pyta czy może przelać część środków na konto „kolegi”
 • gracz często przesyła środki powyżej 3.000 EUR, pochodzące z innych źródeł niż dochody z gier, do instytucji finansowych znajdujących się w kraju, który nie jest jego miejscem zamieszkania
 • gracz regularnie przeprowadza transakcje (np. między 1.000 a 3.000 EUR) obejmujące przelewy do, z lub za pośrednictwem banku lub pozabankowej instytucji finansowej znajdującej się w kraju, który nie jest jego /miejscem zamieszkania
 • gracz wysyła wiele przelewów (np. mniej niż 3.000 EUR każdy), których suma wynosi nieco poniżej 10.000 EUR w ciągu dnia gry
 • gracz otrzymuje przelewy bankowe i natychmiast kupuje kupony podarunkowe na grę na rzecz osoby trzeciej (tylko nieliczni bukmacherzy mają taką opcję)

Podawanie fałszywych informacji

 • gracz dostarcza dokument identyfikacyjny, który zdaniem bukmachera jest fałszywy lub zmieniony (np. zmieniono adres, zastąpiono zdjęcie itp.)
 • podane przez gracza informacje nie zgadzają się z otrzymanymi skanami
 • nieuzasadnione wywieranie presji na pracowników bukmachera do nieprzesyłania wymaganych raportów lub zgłaszania transakcji
 • gracz próbuje wpływać lub przekupywać pracownika, aby ten nie zgłaszał transakcji
 • gracz żąda, aby bukmacher rozłożył wypłatę dużej nagrody na mniejsze kwoty, aby uniknąć raportowania
 • gracz lub grupa osób fałszuje podpisy lub używa fałszywych kart kredytowych, a łączna kwota transakcji wynosi min. 3.000 EUR

Nietypowa aktywność graczy

 • obstawianie przeciwnych zdarzeń powtarza się pomiędzy określoną grupą osób w ramach jednego bukmachera, a suma stawek w rundzie przekracza 3.000 EUR
 • wielu deponentów używa jednego konta
 • gracz rutynowo obstawia obie strony tej samej linii na wydarzenia sportowe, a zatem kwota ogólnych strat klienta jest minimalna
 • gracz rutynowo korzysta z opcji cash-out, które dają mu minimalną stratę

W USA bukmacherzy, kasyna i pokerroomy są zobowiązane do ulepszenia procedur zwalczających pranie brudnych pieniędzy poprzez wysyłanie raportów rocznych. Europa nie jest jeszcze tak restrykcyjna, ale będziemy obserwować podobny trend. Z roku na rok wypełnianie formularzy dot. źródła pochodzenia pieniędzy staje się coraz bardziej powszechne.

6. Polityka zamkniętej pętli

Większość bukmacherów stosuje tzw. closed loop policy, czyli politykę zamkniętej pętli. Wymusza ona wypłatę środków z powrotem do ich źródła, aby utrudnić pranie pieniędzy oraz zwiększyć bezpieczeństwo płatności (skradzionymi) kartami debetowymi i kredytowymi.

W praktyce oznacza to, że jeśli wpłaciłeś poprzez ecoPayz 100 PLN, a potem jeszcze 200 PLN, to możesz wypłacić jedynie na ecoPayz 0-300 PLN (suma depozytów). Po wypłacie całych 300 PLN możesz użyć innej metody wypłaty. Nadwyżki możesz wypłacać dowolną metodą.

Z powodu tej polityki, relokacja środków pomiędzy twoimi kontami bukmacherskimi i płatniczymi jest utrudniona. Warto uwzględnić to ograniczenie w strategii zarządzania kapitałem.

7. Podsumowanie

Pamiętaj, że ani bukmacher ani żadne instytucje finansowe NIE są po Twojej stronie. Jesteś dla nich tylko jednym z bardzo wielu klientów. Jeśli ograsz jakiegoś bukmachera, to licz się z tym, że nie będzie Ci przychylny, a nawet może Ci stawiać zbędne kłody pod nogi typu dodatkowe weryfikacje tożsamości, długi czas oczekiwania na wypłatę, limity stawek itp.

Istnieją bukmacherzy, banki, portfele internetowe, które nie grają „fair”. Unikaj ich jak ognia! Wiarygodność to podstawa. Nieuczciwi bukmacherzy mogą oskarżyć Cię o pranie pieniędzy, pod byle pretekstem. Skonfiskują Twoje środki i najczęściej masz znikome szanse na ich odzyskanie.

Dlatego pamiętaj, aby „nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka”. Trzymaj pieniądze na różnych kontach i staraj się regularnie wypłacać nadwyżki. Pieniądze zarobiłeś dopiero wtedy, gdy możesz ich dotknąć w postaci papierowej lub w postaci jakiegoś dobra materialnego czy usługi, na którą masz „pokrycie” w legalnych przychodach.

Zobacz też:
Najlepsze bonusy
Weryfikacja tożsamości